Football/Soccer Session (Moderate): 17.09.28 (Start Time: 2017-09-28 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v1/2/3/4/5. Dziadek 5v1/2/3/4/5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v1/2/3/4/5. Dziadek 5v1/2/3/4/5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v1/2/3/4/5. Dziadek 5v1/2/3/4/5. Create Video:

Rondo 5v1/2/3/4/5. Dziadek 5v1/2/3/4/5. (25 mins)

1. Matys (25')

a) 1st and 2nd part. Pierwsza i druga część 7'

b) Rondo 5v1/2/3/4/5. Dziadek 5v1/2/3/4/5 10'

5v1 after 5 passes another Blue comes in. Reds get 1 point for every 5 passes. A maximum of 5 points. 5v1 i po 5 podaniach wchodzi kolejny Niebieski. Czerwony dostają 1 punkt za każde 5 podań. Maks 5 pkt do zdobycia.

c) Agility. Zwinność 8'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v7 in the Opponents half. 10v7 na połowie Przeciwnika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v7 in the Opponents half. 10v7 na połowie Przeciwnika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 10v7 in the Opponents half. 10v7 na połowie Przeciwnika. Create Video:

10v7 in the Opponents half. 10v7 na połowie Przeciwnika. (30 mins)

3. 10v7 in the Opponents half. 10v7 na połowie Przeciwnika (15')

2x6'+2'

Reds have to make 10 passes before they can score a goal (not including passes to the CB). If the Blues win the ball they pass to a runner who has a 1v1 in the other half. If the ball hits a cone the Reds have to retreat into their own half and Blues have 10s to score (they have to make at least 2 passes). Czerwoni muszą wymienić 10 podań na połowie Przeciwnika zanim strzelą bramkę (nie licząc podania do ŚO). Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę podają do Zawodnika, który wybiega 1v1 na połowie Przeciwnika. Jeśli piłka dotknie czerwonego pachołka, Czerwoni muszą wrócić na swoją połowę. Niebiescy mają 10s żeby strzelić (muszą wymienić co najmniej 2 podania).

4.11v11+2 Between the 18y boxes. 11v11+2 między "16" (15')

Or a normal 11v11. Lub po prostu 11v11

2 Offensive Jokers. Goals count x the amount of passes in the Opponents half before the goal. If the Team wins the ball in the Opponents half and scores 5 points. 2 Zawodników z Zespołem, którzy są w posiadaniu piłki. Bramki liczą się ilość podań przed bramką na połowie Przeciwnika. Jeśli Zespół odbierze piłkę na połowie Przeciwnika bramka i strzeli 5pkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting drill in 3's. Strzelba w trójkach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting drill in 3's. Strzelba w trójkach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting drill in 3's. Strzelba w trójkach. Create Video:

Shooting drill in 3's. Strzelba w trójkach. (25 mins)

5. Shooting drill in 3's. Strzelba w trójkach (15')

6. Set pieces. SFG (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button