Football/Soccer Session (Moderate): 02.10.14 U9 (Start Time: 2014-02-10 14:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling warm up and technique. Rozgrzewka i technika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling warm up and technique. Rozgrzewka i technika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling warm up and technique. Rozgrzewka i technika.

Learning Objectives

Technical Technical
Try and get a rythm going. Spróbować w rytmie robić ćwiczenie.

Dribbling warm up and technique. Rozgrzewka i technika. (15 mins)

1. Dribbling warm up

2. Drag across and cut back

a) sole of R, stop ball with outside of R and vice versa L

b) sole of R inside, sole of R outside and vice versa L

1. Prowadzenie piłki

2. Zwody podeszwami

a) podeszwa P i zatrzymujemy zew P. Tak samo L

b) podeszwa P do środka, podeszwa P na zewnątrz i to samo L.

a)


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Piłka pod kontrolą.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Piłka pod kontrolą.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control. Piłka pod kontrolą.

Close control. Piłka pod kontrolą. (10 mins)

3. Bells, 1 leg forward, 1 leg backwards, rolls.

3. Moja twoja, skip 1 noga, tyłem 1 noga, bokiem podeszwą.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opposed 1v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opposed 1v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opposed 1v2.

Opposed 1v2. (15 mins)

4. 1v2 The coach shouts a number and the player in that goal starts to dribble.

Players try to dribble in between 1 of the 3 goals they are not stood in. The 2 in the middle score into a little or big goal if the win the ball.

4. 1v2 Trener mówi nr i Zawodnik z tej bramki kiwa się z obrońcami.

Zawodnicy próbują przeprowadzić piłkę do 1 z 3 bramek, w którym nie stoją. "2" w środku po odzyskaniu piłki próbują strzelić do małej lub dużej bramki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button