Football/Soccer Session (Beginner): 14.11.03 U8. (Start Time: 2014-11-03 14:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Unikanie kolizji.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Unikanie kolizji.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Unikanie kolizji.

Unikanie kolizji. (30 mins)

1. Berek.

2. Drabinka.

3. Unikanie kolizji.

Cztery piłki i ośmiu Zawodników. Pod żadnym pozorem nie robimy to ćwiczenie w formie wyścigi, gdyż może dojść do kontuzji!!


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.

Szybkie bramki. (30 mins)

4. Quick goals. Szybkie bramki.

In 2's and each player has a ball. On a visual signal by the Coach the Players dribble the ball as quick as possible. After reaching the 1st line they shoot. The Players who's ball crosses the line 1st wins a point. 5x. Dzieci ćwiczą w parach i każdy ma piłkę. Na sygnał wizualny Dzieci prowadzą jak najszybciej piłkę w kierunku bramki. W momencie, kiedy przekroczą linię, która jest ustawiona 4m od pozycji startowej mogą oddać strzał do bramki. Zawodnik, który pierwszy strzeli prawidłowo bramkę zdobywa punkt. Robimy 5x.

a) dowolnie.

b) wew

5. 2v2


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button