Football/Soccer Session (Beginner): 14.09.05 UKS 12 (Start Time: 2014-09-05 13:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wyzwanie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wyzwanie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wyzwanie.

Wyzwanie. (30 mins)

1. Warm up with balls. Rozgrzewka z piłkami. (10')

2. Sprints in 2's. Starty w dwójkach. (10')

3. The challenge. Wyzwanie. (10')

In 2s. Player on left cone tries to score in the far goal. Player on right cone to the near goal. Players start after visual signal from the coach. Ćwiczenie w dwójkach. Zawodnik na lewym pachołku strzela z wyznaczonego obszaru do dalszej bramki. Zawodnik na prawym pachołku do bliższej. Zawodnicy startują po znaku wizualnym Trenera.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie bramki.

Szybkie bramki. (10 mins)

4. Quick goals. Szybkie bramki. (10')

In 2's and each player has a ball. On a visual signal by the Coach the Players dribble the ball as quick as possible. After reaching the 1st line they shoot. The Players who's ball crosses the line 1st wins a point. Dzieci ćwiczą w parach i każdy ma piłkę. Na sygnał wizualny Dzieci prowadzą jak najszybciej piłkę w kierunku bramki. W momencie, kiedy przekroczą linię, która jest ustawiona 4m od pozycji startowej mogą oddać strzał do bramki. Zawodnik, który pierwszy strzeli prawidłowo bramkę zdobywa punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania słabszą nogą.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania słabszą nogą.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania słabszą nogą.

Podania słabszą nogą. (10 mins)

5. Passing with the weaker foot. Podania słabszą nogą. (10')

After dribbling the ball the Player passes the ball between the coned goals to his Partner. Po przeprowadzeniu piłki, Zawodnik który nadal jest w ruchu podaje piłkę do Partnera przez bramkę o szerokości 1-1.5m.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie do bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie do bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie do bramki.

Główkowanie do bramki. (10 mins)

6. Heading to goal. Główkowanie do bramki. (10')

Players stand 2m apart. The Goalkeeper throws the ball to the attacker, who heads toward goal. The attacker doesn't have to head the ball if he deems the ball to be badly thrown. The Keeper tries to save the ball, but can only do so by standing on the goal line. Para ustawia się z jedną piłką 2m od siebie. Jeden z Nich, który ćwiczy, jako Bramkarz, rzuca piłkę Napastnikowi na głowę, który z kolei próbuje strzelić bramkę. Bramkarz próbuje obronić strzał, ale musi stać na linii. Jeśli Napastnik ocenia, że Bramkarz źle rzucił piłkę może odmówic wykonanie główki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra na cztery bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra na cztery bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra na cztery bramki.

Gra na cztery bramki. (20 mins)

7. Four goal game. Gra na cztery bramki. (10')

The Player with the ball tries to dribble the ball through a coned goal in the Defenders half. The Defender starts when the Attacker leaves his goal. After a goal or when the ball goes out of play the Players change roles. Zawodnik z piłką próbuje przeprowadzić piłkę przez jedno z dwóch bramek ustawionych na połowie Przeciwnika. W momencie, kiedy Napastnik zaczyna prowadzić piłkę, Obrońca reaguje i próbuje przeszkodzić Napastnika. Jesli piłka opuści boisko lub ktoś strzeli bramkę zamieniamy się rolami.

8. Game. Gra. (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button