Football/Soccer Session (Difficult): 02.11.14 Bramkarze. (Start Time: 2014-02-11 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie nogi + wytrzymałość.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie nogi + wytrzymałość.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybkie nogi + wytrzymałość.

Learning Objectives

Technical Physical
Szybkie krótkie kroki.

Szybkie nogi + wytrzymałość. (15 mins)

1. Zaczynamy na środek bramki. Dotykamy 1 z pachołków i wracamy na środek, strzał. Wstajemy i dotykamy następny pachołek, wracamy na środek, strzał itd dopóki nie zaliczymy wszystkich pachólków. 4x6


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obrona strzałów.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obrona strzałów.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obrona strzałów.

Learning Objectives

Technical Technical
Szybka ocena jak obronić. To jak obronimy ma wpływ na dalszą grę. Najlepiej złapać piłkę, żeby szybko rozpocząć kontratak. Jeśli nie uda się złapać to najlepiej sparować piłkę nad lub obok bramki jeśli się nie uda nad lub obok to zawsze jak najdalej od bramki. Nigdy w środek!!

Obrona strzałów. (20 mins)

2. Po 2 strzały z każdej pozycji. Bramkarz broni, szybko wstaje i broni drugi strzał z tej samej pozycji. Lekki odpoczynek i strzelający przechodzi do drugiej piłki. 3x

3. Podobnie tylko, że 1 strzał z jednej pozycji, drugi z drugiej. 3x


To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button