Football/Soccer Session (Difficult): Kompleks podaniowy z akcentem wytrzymałości tlenowej dookoła boiska

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Ćwicznie ma charakter kompleksowy i wykonywane jest w formie strumieniowej równocześnie na dwie strony z przenośnymi bramkami ustawionymi na linii pola karnego. Ustawienie zawodników jak na powyższym schemacie. Wariant 1; Zawodnik A wykonuje podanie do ustawionego na wprost partnera C, który nogą kierunkową zgrywa piłke po skosie do stojącego przy linii bocznej boiska partnera B. Zawodnik ten po przyjęciu podaje piłkę w drugim tempie wzdłuz linii bocznej boiska do zawodnika D, który odgrywa ją kontrująco w tył do nadbiegającego C. Kolejne podanie wykonane jest ponownie w bocznej strefie do ustawionego przy linii partnera F, który po wymianie piłki bez przyjęcia z E i zwolnieniu bocznej strefy oddaje strzał na bramkę.

Wariant 2; Zawodnik A wymienia podanie z ustawionym przy linii bocznej boiska partnerem B, a następnie podaje prostopadle do stojącego na wprost zawodnika C. Po przyjęciu piłki z półobrotem rozpoczyna wymianę podaniową w trójkącie wspólnie z partnerami D i E, a następnie podaniem skośnym ponownie zagrywa piłkę do bocznej strefy do ustawionego przy linii bocznej boiska zawodnika F. Po zwolnieniu strefy z wymianą podania z partnerem D kończy on ćwiczenie oddaniem strzału na bramkę.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button