Football/Soccer Session (Moderate): 15.01.24 UKS12 Indywidualny. (Start Time: 2015-01-24 11:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Zwroty z piłką.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Zwroty z piłką.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Turning. Zwroty z piłką.

Turning. Zwroty z piłką. (25 mins)

1. Rozgrzewka z piłką i 600T.

2. Turning. Zwroty z piłką.

a) Cruyff.

b) Cruyff drag. Cruyff za nogą.

c) 1v1 with passive Defender who runs to opposite goal. 1v1 z biernym Obrońcą, który biegnie do przeciwnej bramki.

d) 1v1 using turns above. 1v1 używając powyższe zwody.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and awareness. Podania i percepcja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and awareness. Podania i percepcja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and awareness. Podania i percepcja.

Passing and awareness. Podania i percepcja. (20 mins)

3. Passing and awareness. Podania i percepcja.

a) The passer says a colour after a pass and the receiver has to control the ball in that direction and pass it into the goal. Zawodnik podający podaje piłkę i mówi kolor. Zawodnik w środku musi w tym kierunku przyjąć piłkę i podać do wyznaczonej bramki. 8x

b) As above but before controlling we do a body feint.Tj. wyżej, ale Zawodnik przed przyjęciem robi balans ciała w drugą stronę. 8x

c) As a, but after the pass the passer runs to the goal he picked and they play 1v1.Tj. a i Zawodnik podający biegnie w kierunku bramki, który wyznaczył i gramy 1v1. 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control and turn. Przyjęcie i zwrot z piłką.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control and turn. Przyjęcie i zwrot z piłką.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Close control and turn. Przyjęcie i zwrot z piłką.

Close control and turn. Przyjęcie i zwrot z piłką. (15 mins)

4. Close control and turn. Przyjęcie i zwrot z piłką.

Defender passes and shouts a colour. The Attacker controls towards that cone, cuts back and dribbles past the 2 other cones then plays 1v1 with the Defender, who comes out toward him when the Attacker rins past the start cone. Obrońca podaje piłkę i mówi kolor. Napastnik przyjmuje tam piłkę i przeprowadza piłke wokół pozostałych pachołków i gra 1v1 z Obrońcą, który wybiega, jak Napastnik przeprowadza piłkę obok pomarańczowego pachołka.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button