Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.22 (Start Time: 2015-09-22 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) round a circle. W koło,

b) run-shuffle-run. Bieg-dostawny-bieg,

c) Pass and move in a 30m square. Podania i ruch bez piłki w kwadracie o bokach 30m.

Players pass and move in a 30m square with a 10m square in the middle. Players work in pairs with one ball between them. The Player with the ball dribbles at speed into the middle square, turns and passes to his Partner. After the pass the Player sprints out of the small square and looks for a space in the larger square. Zawodnicy grają w kwadracie o bokach 30m. W środku znajduje się kwadrat o bokach 10m. Zawodnicy grają w parach z jedną piłką. Zawodnik z piłką prowadzi szybko piłkę do mniejszego kwadratu, odwraca się i podaje do Partnera. W tym momencie wybiega z małego kwadratu i szuka wolnego pola w dużym kwadracie.

Variations. Inne warianty:

- Player performs a trick in the small square. Zawodnik wykonuje zwód w małym polu,

- Player dribbles left or right foot only. Zawodnik drybluje tylko lewą lub prawą nogą,

- Player dribbles alternate left and right foot. Zawodnik prowadzi piłkę na przemian lewą i prawą nogą.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners. Cztery rogi.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners. Cztery rogi.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners. Cztery rogi.

4 corners. Cztery rogi. (25 mins)

2. Agility. Zwinność (15')

a) FB DL. PT PL.

cztery skoki i start 10m

4x4

b) 4 corners. Cztery rogi

2x4

3. Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2 (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Przygotowanie fizyczne.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Przygotowanie fizyczne.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Przygotowanie fizyczne.

Physical. Przygotowanie fizyczne. (20 mins)

4. Physical. Przygotowanie fizyczne (20')

2x8'+2'odpoczynku

10'' pracy + 50'' odpoczynku

a) 8' pierwszy wariant,

b) 8' drugi wariant.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dedicated Defence. Oddana obrona.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dedicated Defence. Oddana obrona.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dedicated Defence. Oddana obrona.

Dedicated Defence. Oddana obrona. (45 mins)

5. Playing out from the back. Wyprowadzenie (20')

a) 2-2-2,

b) 4-2-2,

c) 4-3-3.

6. Dedicated Defence. Oddana obrona (25')

a) 4 manequins and the coach dribbles. Cztery manekiny i Trener prowadzi piłkę,

b) replace manequins with Players who play two touch up and down. Zastępujemy manekinów Zawodnikami, którzy grają na dwa kontakty przód tył,

c) as above, but play side to side. Jak wyżej, ale grają do boku,

d) 8v6


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button