Football/Soccer Session (Moderate): 15.08.27 (Start Time: 2015-08-27 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (5 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) as above. jw.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyśpieszenie

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyśpieszenie
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyśpieszenie

Przyśpieszenie (5 mins)

b) acceleration. Przyśpieszenie

10x ze stojącego startu + 5m sprintu


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach.

Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach. (10 mins)

c) Two Teams in two grids. Dwa Zespoły w dwóch polach

Two 20m grids are set up 10m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone perform a sprint, backwards run, shuffle, carioca, full turn, jumps, hops, jump to head, five steps and volley, sprint-stop-sprint. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 10m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola, ale w środkowej części wykonują sprint, bieg tyłem, bokiem, przeplatanka, obrót wokół własnej osi, skoki obunóż, skoki na jednej nodze, skok do głowy, pięć kroków i wolej lub sprint-stop-sprint. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Triangle. Trójkąt.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Triangle. Trójkąt.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Triangle. Trójkąt.

Triangle. Trójkąt. (15 mins)

2. Triangle. Trójkąt (15')

3x6

a) standing start. Stojący start,

b) back to. Tyłem do,

c) push up. do pomki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (65 mins)

3. Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (15')

3x2'+2' odpoczynku.

3v3 in the middle plus one team who supports attacker and have 2 touches. 3v3 w środku plus jedna Drużyna, która pomaga Drużynie w ataku i grają na 2 kontakty.

4. Playing ouy from the back. Wyprowadzenie (15')

1st phase v 2SC. Pierwsza faza v 2N,

2nd phase v back 4 and 2 CM. Druga faza v 4O i 2 ŚP.

5. 11v11 (30')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button