Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.27 (Start Time: 2015-10-27 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) centre circle. W kole,

b) tag. Berek,

c) Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

Three 15x15m grids set up 40m apart. There are groups of 5, 6 and 7 Players in each grid with one ball. On the Coaches signal Players leave their ball and change squares. Trzy kwadraty 15x15m ustawione 40m od siebie. W każdym kwadracie od 5 do 7 Zawodników z jedną piłką. Na sygnał Trenera zmieniają swój kwadrat.

Variations. Inne warianty:

- players take the ball with them. Zawodnicy zabierają piłkę ze sobą,

- 4v1 the last Player is the Defender. 4v1, ostatni Zawodnik jest obrońcą,

- pass ball but remain in square. Podanie piłkę, ale zostają w kwadracie,

- pass ball clockwise and move the other way. Podanie piłkę zgodnie ze wskazówkami zegara i ruszają się w drugą stronę.

2. Agility. Zwinność (15')

a) Ladder Drills. Drabinka.

Lateral 1in

b) Line Drills. Linie.

Travelling scissors double line. Nozyce podwójne linie.

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.

Rondo 3v3. Dziadek 3v3. (10 mins)

3. Rondo 3v3. Dziadek (10')

20m square. 3x1'+1' odp

Man to man marking. Can only tackle designated Player. Krycie 1 na 1. Można odebrać piłkę tylko swojemy Przeciwnikowi.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Interval game 4v4+4. Gra interwałowa z bokami.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Interval game 4v4+4. Gra interwałowa z bokami.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Interval game 4v4+4. Gra interwałowa z bokami.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Interval game 4v4+4. Gra interwałowa z bokami. (35 mins)

4. Interval games. Gry interwałowe (20')

4v4+4 4v2' i 2' odp

5. Game. Gra (15')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button