Football/Soccer Session (Moderate): 14.09.18 (Start Time: 2014-09-18 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed. Szybkość.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed. Szybkość.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed. Szybkość.

Learning Objectives

Technical Tactical
The atacking team has to decide whether to try and attack 4v3 or have 1 defender stay back. Drużyna w posiadniu piłki musi zdecydować się czy grać w przewadze 4v3 czy zostawić 1 Zawodnika w swojej strefie.

Speed. Szybkość. (25 mins)

1. Match warm up (1st phase). Rozgrzewka meczowa (pierwsza faza) (15')

2. Speed. Szybkość. (10')

a) 4 jumps and 10m sprint. 4 skoki i 10m sprint x4

b) 4 diagonal hops and 15m sprint. 4 skoki na jednej nodze po skosie i sprint 15m x4

c) F, L, F, R, F jump and 5m sprint. P, L, P, Pr, P i 5m x3 and vice versa (i vice versa).


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2. 4v4+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2. 4v4+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2. 4v4+2.

Learning Objectives

Technical Tactical
The atacking team has to decide whether to try and attack 4v3 or have 1 defender stay back. Drużyna w posiadniu piłki musi zdecydować się czy grać w przewadze 4v3 czy zostawić 1 Zawodnika w swojej strefie.

4v4+2. 4v4+2. (15 mins)

3. 4v4+2. 4v4v4 (15')

a) 4v4+2 When the Blues win the ball, they play it to the other square and then it's 4v2 there. Kiedy Niebiescy odzyskają piłkę, grają do swoich Partnerów i mamy 4v2 w lewym kwadracie.

b) 3 teams 4v2 with 2 in middle zone. 3 Drużyny 4v2 i pozostała "2" w środkowej strefie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 passes game. Gra 3 podania i zmiana pola.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 passes game. Gra 3 podania i zmiana pola.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 passes game. Gra 3 podania i zmiana pola.

3 passes game. Gra 3 podania i zmiana pola. (25 mins)

4. Three passes game. Gra na 3 podania. (10')

- 2x4' game (after 3 passes change half). Gra (po 3 podaniach zmieniamy połowę)

5. Normal game. Normalna gra. (15')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free kick. Rzut wolny.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free kick. Rzut wolny.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free kick. Rzut wolny.

Learning Objectives

Technical Tactical
The atacking team has to decide whether to try and attack 4v3 or have 1 defender stay back. Drużyna w posiadniu piłki musi zdecydować się czy grać w przewadze 4v3 czy zostawić 1 Zawodnika w swojej strefie.

Free kick. Rzut wolny. (15 mins)

6. Free kick. Rzut wolny. (10')

3 jump over and Player 4 passes to Player 1. 3 przeskakuje nad piłką i Zawodnik nr 4 podaje do Zawodnika 1.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button