Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.28 U14 (Start Time: 2016-03-28 10:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint. Create Video:

Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) 10m trucht, 10m ćwiczenie

b) 6x slalom i wybiegnięcie 50/60/75%

c) Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

Three 15m squares next to each other. A cone is placed 15m away. The Players are numbered one to five, but they pass the ball randomly between each other. The coach calls a number and the Player sprints to the cone then back to his grid. All the variations in exercise one can be used. Trzy kwadraty 15m obok siebie. Pachołki ustawiony 15m za tymi polami. Trener woła numer i Ci Zawodnicy obiegają pachołek ustawiony za polem i wracają do pola. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- backwards to the cone. Tyłem do pachołka,

- sideways. Bokiem,

- carioca. Przeplatanka,

- cut back two steps at the cone. Tyłem dwa kroki przy pachołku, nawrót i powrót,

- jump over cone. Skok nad pachołkiem,

- complete a full turn on the way to the cone. Pełny obrót w drodze do pachołka,

- call out two numbers who race to the cone. Dwa numery ścigają się do pachołka.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala. Create Video:

Wave. Fala. (10 mins)

2. Wave. Fala (10')

6x10'' + 30'' odpoczynku.

arms in air - forward. Ręce w górę - przódem,

arms by side - backwards. Ręce z boku - tyłem,

arms in front- stop/chop. Ręcę przed - stop i skip w miejscu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Transitions 4v4. Przejścia 4v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Transitions 4v4. Przejścia 4v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Transitions 4v4. Przejścia 4v4. Create Video:

Transitions 4v4. Przejścia 4v4. (30 mins)

3. Transitions 4v4. Przejścia 4v4 (30')

Reds start and get a point for 10 passes, after which they can score into a goal for another point. Blues if they win the ball back they have to pass or driblle out of zone and can score to every goal. Czerwoni zaczynają z piłką i po 10 podaniach mogą strzelić bramkę. Niebiescy, jesli odzyskają piłkę muszą pierwszy działaniem wyjść ze strefy i mogą strzelić do każdej bramki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały. Create Video:

Shooting Drills. Strzały. (20 mins)

4. Transitions 4v4. Przejścia 4v4 (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button