Football/Soccer Session (Moderate): 19.05.14 (Start Time: 2019-05-14 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.

Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1. (85 mins)

1. MARC 11+ (20')

- 3x25''

- 2x30''

 

2. Przygotowanie fizyczne (15')

- Przeskoki bok/bok 2x5''

- Rotacje w pozycji bazowej 2x5''

- Lądowanie jednonóż 2x5ES

- Skoki przez płotki jednonóż bez zamachu stabilnie 2x5ES

- Skoki przez płotki jednonóż z zamachem reaktywnie 2x5ES

- Lustro z piłką 2x15''

- 5/10/5 2x6

 

3. Odległości między formacjami i Partnerami na sucho (10')

11v11

 

4. 6v6 (20')

60x40m

 

5. Run (10')

6min 80%MAS 3min rest

 

6. Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1 (10')

Possession game. Try to dribble the ball past the end line by playing a small game on one side of the pitach and then playing out of the other by passing to the 4th Player. Gra na utrzymanie Staramy się poprzez małą grę wciągnąć Przeciwników na jedną stronę i próbujemy wyjść przez drugą poprzez 4 Zawodnika.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button