Football/Soccer Session (Beginner): U6 Week 3 Session 2. U6 Tyd III Tre II.

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Driving a car. Prowadzenie auta.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Driving a car. Prowadzenie auta.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Driving a car. Prowadzenie auta.

Driving a car. Prowadzenie auta. (20 mins)

1. In 2's joint hands. W dwójkach za ręce (10')

Coach gives everyone a number. Players run freely round a grid and when the coach calls a number the Players join hands and try to tag as many people as they can in 20s. Każdy dostaje numer. Dzieci biegają dowolnie po polu i w momencie kiedy Trener wywoła numer, Dzieci z tym numerem łapią się za ręce i próbują złapać jak największą liczbę Osób w ciągu 20s.

2. Driving a car. Prowadzenie auta (10')

Use a coloured cone as a steering wheel (orange, yellow, black and purple). Używamy kolorowego pachołka, jak kierownicę (pomarańczowy, żółty, czarny i fioletowy).

On the coaches command to change we change steering wheels. Na sygnał zmiana zmieniamy się kierownicami.

Green cone-> quick dribble. Zielony pachołek-> szybkie prowadzenie.

Red cone-> stop. Czerwony-> stop.

Tank-> high knees on ball. Tankowanie-> skip na piłce.

Car wash-> toe taps. Mycie-> moja Twoja.

When tanking or washing we go to the coloured cones we have in our hands. Podczas tankowania lub mycia tankujemy w tym polu odpowiadającym kolorze kierownicy w rękach.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki.

Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki. (40 mins)

3. Gry w labiryncie: Prowadzenie piłki (15')

Ustawiamy osiem 1m bramek. Ćwiczymy w parach. Każdy ma piłkę. Rozpoczynają ćwiczenie razem, ale ustawieni są po przekątnej za boiskiem. Mają za zadanie przeprowadzenie piłki przez wszystkie osiem bramek. Wygrywa ten, który wykona zadanie i wróci z piłką pod kontrolą do miejsca, w którym rozpoczynał ćwiczenie. Można najpierw zrobić ćwiczenie bez piłki. Jak już będzie Dzieciom szło dobrze w dwójkach można wyznaczyć większą ilość Zawodników jednocześnie do wykonywania ćwiczenia w tym samym czasie.

Inne warianty:

- Zamiast bramek, Zawodnicy którzy czekają na to, żeby wykonać ćwiczenie klękają tworząc tuneli, przez których ćwiczący zagrywa piłkę i przeskakuje nad Partnerem.

- Można wykonać ćwiczenie na czas. Mierzymy np. ile czasu potrzeba, żeby przeprowadzić piłkę przez sześć bramek. Można z góry założyć, że używamy tylko lewą lub prawą nogę lub żeby wykonać ósemkę w bramce. Można również założyć, że Zawodnicy tyłem mają przeprowadzić piłkę przez bramkę.

- Żeby zaliczyć bramkę Zawodnik podaje piłkę przez bramkę i obiega (nie przebieg przez bramkę) dobiegając do piłki.

- Żeby wygrać pierwszy do 10 bramek. Nie można 2 razy pod rząd po tej samej stronie przeprowadzić lub podać.

- Używamy pachołki co najmniej 3 różnych kolorów. Trener woła, który kolor bramki trzeba zdobyć. Nie można dwa razy do tej samej bramki.

- Ćwiczy od dwóch do czterech Zawodników. Bez piłki na boisko wchodzi dwoje lub troje Dzieci, które mają za zadanie zmienianie pozycji, ale nie szerokość bramek. Zawodnicy z piłką zmuszeni są wtedy do częstszego patrzenia w górę.

- Żeby zaliczyć bramkę Zawodnik musi biec po linii bramkowej prosto w kierunku słupka. Gdy dotknie pachołka musi obrócić się tak z piłką, żeby stanąć twarzą do drugiego słupka i powtarza to samo.

- Trzech Zawodników bez piłki zajmują po jednej bramce, dzięki czemu 4 Zawodników z piłką mają do wyboru 1 z 5 bramek. Zawodnicy bez piłki mogą zmieniać bramki, ale nie odbierają piłkę Zawodnikom. Stojąc w bramce oznajmują, że nie można tej bramki zdobyć. Wygrywa Zawodnik, który zdobędzie 6 bramek. Oczywiście nie może 2 razy z rzędu zdobyć tej samej.

- Czterech Zawodników, każdy z piłką gra przeciwko dwóch Obrońców, którzy mogą Im wybić piłkę.

- Żeby zdobyć bramkę, Zawodnicy muszą lekko podnieść piłkę nad bramką. Mogą się położyć w bramkach Zawodnicy.

4. 4v4 w/o GK. 4v4 bez Bramkarzy (25')

30x25y


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button