Football/Soccer Session (Moderate): 18.09.20 U16 (Start Time: 2018-09-20 15:15:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 11. Rozgrzewka nr 11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 11. Rozgrzewka nr 11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 11. Rozgrzewka nr 11.

Warm up 11. Rozgrzewka nr 11. (25 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (25')

a) in a space. W rozsypce (3')

b) zig zag 6x5m trucht powrót (4')

- forward (2 after, 2 before). Przodem (2 za, 2 przed),

- sideways (1 L, 1R). Bokiem (1 L, 1 P),

- sideways (2 change legs). Bokiem (2 zmiana nóg).

c) Activation. Aktywizacja (3')

d) Two Teams in two grids with coordination. Dwa Zespoły w dwóch polach z koordynacją (5')

Two 20m grids are set up 15m away from each other. Players are divided into two teams and each play in their own grid. On the coaches signal they change grids, but in the middle zone one team uses the ladder, the other ten hurdles 1m apart. All the variations from the first exercise can be used. Dwa kwadraty o bokach 20m ustawiamy 15m od siebie. Dwa Zespoły grają w swoich kwadratach. Na sygnał Trenera zmieniają pola. Jeden Zespół w środkowej części ćwiczy na drabinie, drugi Zespoł na dziesięciu płotkach ustawionych 1m od siebie. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

e) Agility. Zwinność

- Line Drill. Linie

FB 2x6x4

- 90 degree cut/round

4x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przesuwanie 4 w linii

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przesuwanie 4 w linii
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przesuwanie 4 w linii

Learning Objectives

Technical Tactical
zasady gry w obronie

Przesuwanie 4 w linii (5 mins)

2. Przesuwanie 4 w obronie (5')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2 shifting game. 4v4+2 przesuwanie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2 shifting game. 4v4+2 przesuwanie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v4+2 shifting game. 4v4+2 przesuwanie.

4v4+2 shifting game. 4v4+2 przesuwanie. (10 mins)

3. 4v4+2 shifting game. 4v4+2 przesuwanie (10')

- Pass between 2 Players for 1 point. Podanie pomiędzy dwóch Zawodników za 1 punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shifting 3v3. Przesuwanie 3v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shifting 3v3. Przesuwanie 3v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shifting 3v3. Przesuwanie 3v3.

Shifting 3v3. Przesuwanie 3v3. (15 mins)

4. Shifting 3v3. Przesuwanie 3v3 (10')

2x2'+2'odp

Defenders must occupy two out of three zones when the ball is in the wide zones and in the central zone when the ball is in it. Attackers must stay in their own zones. Obrońcy muszą zając 2 z 3 stref, jak piłka jest z boku i w środkowej strefie, kiedy piłka tam się znajduje. Napastnicy muszą zostać w swoim strefach.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 4v1. Jedność w ataku 4v1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 4v1. Jedność w ataku 4v1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 4v1. Jedność w ataku 4v1.

Offensive unity 4v1. Jedność w ataku 4v1. (15 mins)

5. Offensive unity 4v1. Jedność w ataku 4v1 (15')

2x5'+1'

Who scores first. All Players have to be past the line for a goal to count. Kto strzeli pierwszy. Każdy Zawodnik musi przekroczyć linię by zaliczyć bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity and pressing game 4v4+2. Jedność w ataku i pressing 4v4+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity and pressing game 4v4+2. Jedność w ataku i pressing 4v4+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity and pressing game 4v4+2. Jedność w ataku i pressing 4v4+2.

Offensive unity and pressing game 4v4+2. Jedność w ataku i pressing 4v4+2. (15 mins)

6. Offensive unity and pressing game 4v4+2. Jedność w ataku i pressing 4v4+2 (15')

3x 3+2'

Every 3' another pair goes to the outside. Co 3' Para idzie na zewnątrz.

After 5 passes in your own half the Player outside the area can move inside making it a 5v4. The team in possession can also play a long ball into the Player outside the box and upon receiving the ball they play 1 touch and the Reds have to score 1 touch. If the Outside Player takes 2 they retain possession. They get a point if all Players get into the Opponents half. If they make 5 passes in the Opponents half they can shoot aswell. Po 5 podaniach w swojej połowie na boisko może wejść Zawodnik stojący za polem, żeby zrobić przewagę 5v4 i Zespół ten może zdobyć punkt strzelając do bramki. Można również zdobyć bramkę nie wymieniając 5 podań grając długą piłkę do Zawodnika za polem, który zgrywa ją brz przyjęcia i trzeba strzelić też bez przyjęcia.Jeśli Zawodnik końcowy lub Zawodnik, który od Niego otrzyma piłkę więcej kontaktów będzie miał to po prostu dalej utrzymywują się przy piłce. Punkt zaliczamy, jeśli cały Zespół znajduje się na połowie Przeciwnika. Jeśli wymienią 5 podań na połowie Przeciwnika też mogą strzelać.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button