Football/Soccer Session (Moderate): 16.10.18 (Start Time: 2016-10-18 17:45:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.

Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3. (40 mins)

1. Matys

2. Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3 (15')

25x25m. 3x3'+1'

Change middle team every 3'. 10 passes=1 point. The team in the middle has to play out of square to get a point. Zmieniamy Drużynę w środku co 3'. 10 podań=1 punkt. Drużyna w środku musi wyjść z piłką pod kontrolą z kwadratu, żeby zdobyć punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3+2+2v3+2+2. Jedność w ataku 3+2+2v3+2+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3+2+2v3+2+2. Jedność w ataku 3+2+2v3+2+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3+2+2v3+2+2. Jedność w ataku 3+2+2v3+2+2.

3+2+2v3+2+2. Jedność w ataku 3+2+2v3+2+2. (60 mins)

3. Offensive unity 3+2+2v3+2+2. Jedność w ataku 3+2+2v3+2+2 (20')

3x6'+1'

- Long ball into one of the Strikers. Długa piłka do Napastników.

- Two Reds (CB/CM/RLB) move to win the 2nd ball straight away. Dwóch Czerwonych (ŚO/ŚP/PLO) łapia spady od razu.

- The four Blues move when the Strikers play the ball back. Two of them go for the 2nd ball making it a 5v5. The other two position themselves to attack when the Blues win the ball. Cała czwórka Niebieskich rusza, kiedy zgra piłkę Napastnik. Dwójka z Nich uczestniczy od razu w obronie (gra 5v5). Pozostała dwójka ustawia się do kontrataku w przypadku, kiedy odzyskają piłkę Niebiescy.

- The last two Reds move to mark the two Blues around the halfway line when the supporting Players touch the 2nd ball making it a 7v7 when the Blues win the ball. Pozostała dwójka Czerwonych łapie krycie w okolicach połowy, w momencie kiedy jeden z Czerwonych, którzy łapią spady dotykają piłkę. W momencie odzyskania piłki przez Niebieskich mamy sytuację 7v7.

4. Game. Gra (30')

3x8'+2'

Pressing:

- Player with the ball has his head down. Zawodnik z piłką ma głowę w dół.

- Defensive overload. Przewagę liczebną wokół piłki.

- 1v1's in the offensive 3rd. Sytuacje 1v1 w ofensywnej strefie.

- Throw ins. Auty.

Tak miało wyglądać ale proponuję po dziadku zrobić 2x8'+2' wczorajszej jedności i 2x6'+1' dzisiejszej. Na koniec 2x12'+3' gry. Całkowity czas treningu wtedy ok. 105'


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button