Football/Soccer Session (Moderate): 15.05.06 UKS12 (Start Time: 2015-05-06 13:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dot Drills. Kropki.

Dot Drills. Kropki. (40 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. Drabinka i Zwinność (20')

a) Kropki 2x4. Odpoczynek między powtórzeniami 30'' i pomiędzy seriami 2'

1 noga 1-5-1-4-1 i 1-4-1-5-1 plus sprint 10m

b) Podwójne linie 2x3 i sprint 5m. Nożyce. Odpoczynek między powtórzeniami 30'' i pomiędzy seriami 2'

c) Drabinka

- cherry pickers x 10

- side on 1 foot in x 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7+Gk v 5. Dziadek 7+Br v 5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7+Gk v 5. Dziadek 7+Br v 5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7+Gk v 5. Dziadek 7+Br v 5.

Rondo 7+Gk v 5. Dziadek 7+Br v 5. (15 mins)

3. Rondo 7+Gk v 5. Dziadek 7+Br v 5 (15')

7 Reds plus Gk try to pass the ball 5 times before scoring in the little goals. If Blues win the ball they have 5 touches to score in the big goal. 7 Czerwonych plus Bramkarz muszą wymienić 5 podań przed oddaniem strzału do małych bramek. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę mają 4 kontakty, żeby strzelić do dużej bramki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Strzelanie na cztery bramki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Strzelanie na cztery bramki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Strzelanie na cztery bramki.

Strzelanie na cztery bramki. (15 mins)

4. Strzelanie na cztery bramki (15')

Gra dla trzech Drużyn czteroosobowych na połowie boiska 8v8, czyli 35x60m. Ustawiamy w środku cztery bramki 6m w odległości 10m od linii końcowych i bocznych. Jedna Drużyna broni czterech bramek i stoją w tych bramkach. Pozostałe dwie Drużyny grają przeciwko sobie. Zdobywamy punkt podając piłkę do Partnera przez jedną z czterech bramek. Po każdej bramce jeden z Bramkarzy wysoko kopie piłkę i pozostałe dwie Drużyny walczą o nią. Wokół boiska ustawiamy wiele piłek, żeby gra nie traciła na płynności. Jeśli piłka wyjdzie przez którąś ściankę to piłkę wprowadza Bramkarz z tej ścianki. Po 5’ Drużyny rotują się. W momencie, kiedy każdy Zespół stanie na bramce kończymy grę i Drużyna, która zdobyła najwięcej bramek wygrywa. Można również dołączyć czwartą Drużynę, która ma za zadanie zbieranie piłki i wprowadzenie je. Piłka wychodzi przez jedną ściankę to zaczynamy po przeciwnej stronie.

Inne warianty:

- Bramki zdobywamy po podaniach, co najmniej 8m.

- Bramki zdobywamy po podaniach mniej uzdolniona nogą.

Efektywne pytania:

Jakie informacje powinien przetworzyć Zawodnik w posiadaniu piłki, żeby zdecydować czy zdobyć punkt czy podać piłkę do Partnera w polu? Jest wiele takich informacji, np.:

- odległość między Zawodnikiem, a bramką;

- kąt, pod jakim ustawiony jest w stosunku do bramki;

- ustawienie, liczba i zachowanie Partnerów blisko danej bramki;

- ustawienie Bramkarza blisko danej bramki;

- ustawienie, liczba i zachowanie Obrońców blisko danej bramki.

Kiedy koniecznie jest podanie piłki przez bramkę? Zawsze należy oddać strzał na bramkę, kiedy między piłką i bramką nie ma Obrońcy i również w momencie, kiedy nie ma lepiej ustawionego Partnera. Zawsze staramy się zdobyć punkt w tej grze lub w normalnym meczu oddać strzał, kiedy znajdujemy się w optymalne odległości od bramki i pod odpowiednim kątem do oddanie strzału.

W momencie oddania strzału na bramkę, jakie są zadania pozostałych Zawodników blisko bramki? Każdy musi być przygotowany na rykoszet lub na to, że Bramkarz obroni piłkę i Zawodnicy muszą tak się ustawić, żeby ewentualnie wybić piłkę lub zdobyć bramkę w zależności czy jest Obrońcą czy Napastnikiem. Obrońcy muszą być gotowi do szybkiego przetworzenia danych w celu ustalenia czy można z takiej piłki wyprowadzić akcję czy należy wybić w kierunki linii bocznych.

5. Gra (30')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Bump ball. Zderzenia się piłek.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Bump ball. Zderzenia się piłek.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Bump ball. Zderzenia się piłek.

Bump ball. Zderzenia się piłek. (15 mins)

5. Bump ball. Zderzenia się piłek (15')

2x5'

Both teams start with a ball each. They try to steal a ball off the other team and then bump the balls together to earn a point. Obie Drużyny zaczynają z piłką. Próbują zdobyć obie piłki i doprowadzić do zderzenia się piłek, żeby zdobyć punkt.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 4

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button