Football/Soccer Session (Beginner): 15.03.17 U6 (Start Time: 2015-03-17 14:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sharks and Pirates. Rekiny i Piraci.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sharks and Pirates. Rekiny i Piraci.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sharks and Pirates. Rekiny i Piraci.

Sharks and Pirates. Rekiny i Piraci. (55 mins)

1. Assault course. Tor przeszkód (10')

Through a hoop, on all 4s, jumping through hoops, throwing and catching a tenis ball, throwing a tenis ball, slalom. Przejście przez hula hop, piesek, skoki przez hula hopa, podrzucanie i łapanie piłki do tenisa, rzut piłki do celu, slalom.

2. Dribbling the ball in a rectangle. Prowadzenie piłki w zmniejszonym polu (10')

Using all surfaces. Then bells, skipping, sole drags. Używając wszystkie powierzchnie stopy. Potem moja twoja, skip, zabieranie podeszwą do tyłu.

3. Sharks and Pirates. Rekiny i Piraci (15')

The pirates dribble a ball across and try to hit a cone, which acts as treasure. They then try and bring the treasure back to their cave. The shark tries to kick the ball away in the 1st phase and then tries to catch the pirates with the treasure. Piraci dryblują piłkę przez pole i próbują trafić piłką w pachołek, który jest skarbem. Biorą wtedy skarb i próbują przybiec z nim do swojego pola. Rekin próbuje wybić w pierwszej fazie piłkę, potem klepnąć Zawodnika ze skarbem.

4. 1v1 (10')

5. Free time. Czas wolny (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button