Football/Soccer Session (Moderate): 19.05.15 (Start Time: 2019-05-15 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 22. Rozgrzewka nr 22

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 22. Rozgrzewka nr 22
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up 22. Rozgrzewka nr 22

Warm up 22. Rozgrzewka nr 22 (85 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (35')

a) as above. J.w. (4')

b) Stop and move. Zatrzymywanie się i bieg (4')

- Three Players start at the same time and stop at each cone with feet and ankles parallel, knees and hips bent for two seconds.Trójka Zawodników jednocześnie stratuje i zatrzymują się przy każdym pachołku na 2s ze stopami i kostkami równolegle do siebie i kolana i biodra lekko ugięte.

- Stop at each cone in a staggered position with L foot forward and R foot back and vice versa. Zatrzymuje się przy każdym pachołku z jedną nogą z przodu, a drugą z tyłu.

- Stop at each cone in a staggered position with L foot forward and R foot back and vice versa, jockey back 6 steps and sprint no the next cone. Zatrzymuje się przy każdym pachołku z jedną nogą z przodu, a drugą z tyłu, 6 kroków tył bokiem po skosie i start do następnego pachołka.

c) Activation. Aktywizacja (4')

d) 1-2 leave. Podanie bez przyjęcia i zostawiamy piłkę (8')

In a 30m square Players play a 1-2 with a member of the other team and stop the ball for them to takeover. W kwadracie 30m, Zawodnicy grają bez przyjęcia do Zawodnika z drugiej Drużyny i zostawiają piłkę, by mogli zabrać.

 

Variations. Inne warianty:

- call out a name stop ball and sprint away 5m. Wołamy imię, zostawiamy piłkę i szybko sprintujemy 5m,

- if Player passes with R foot, turn with ball to the left. Jeśli Zawodnik podaje piłkę P nogą, obracamy się z piłką w lewo.

e) Agility. Zwinność

- Dot. DJ hops 2x4

- Line LL zig zag hops 6x

 

2. 2v2 Tournament. Turniej 2v2 (50')

I Pała 7, Dawid 7, Bolo 5, Kola 5

II Dorsz 10, Pałi 6, Piwo 6, Kuba 4

III Szymon 10, Buła 6, Erwin 6, Łuki 4

IV Gała 15, Berbi 13, Marcin 11


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button