Football/Soccer Session (Difficult): Sprawność specjalna w parach ze strzałem na bramkę

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Ćwiczenie wykonywane jest w parach. Ustawienie początkowe; zawodnik A na linii końcowej boiska, zawodnik B z piłką w pobliżu narożnika pola karnego. Rozmieszczenie przyborów pomocniczych jak na powyższym schemacie. Zawodnik A wykonuje dwa przeskoki obunóż na niskich płotkach, a następnie po zmienie kierunku biegu dwa swobodne przeskoki jednonóż /1/ zakończone uderzeniem piłki głową w wyskoku /2/ po dorzucie od partnera B. Nasętpnie przechodzi do startu /3/ po linii łamanej z ominięciem tyczek /B w tym czasie wolno prowadzi piłkę - 3'/, gdzie otrzymuje podanie piłki /4/po podłożu od B. Po opanowaniu przechodzi do prowadzenia piłki /5/ pomiędzy stojakami, a następnie wykonuje podanie zwrotne /6/ do B. Po podaniu pokonuje /7/ jak najszybciej dwa niskie płotki, wykonuje ruch zwodny ciałem /8/ przed manekinami i oddaje strzał na bramkę po otrzymaniu podania /8'/ przed polem karnym od prowadzącego piłkę /7'/ partnera B. Kończy ćwiczenie oddaniem strzału na bramkę /9/, a partner B wykonaniem startu /9'/ w kierunku małej przelotowej bramki ustawionej na linii końcowej boiska.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2

Ćwiczenie wykonywane jest w parach. Ustawienie początkowe; zawodnik A na linii końcowej boiska bez piłki, obok niego zawodnik B z piłką. Rozmieszczenie przyborów pomocniczych jak na powyższym schemacie. Zawodnik A wykonuje krok odstawno - dostawny /1/ pomiędzy trzema liniami ustawionymi z talerzyków, a następnie swobodne przeskoki /2/ przez dwa niskie płotki. W tym czasie równolegle do ćwiczącego zawodnika A prowadzenie piłki /1'/ wykonuje partner B. Ćwiczący A po przeskoku przez drugi płotek wymienia podanie bez przyjęcia /3-4/ z B, a następnie przechodzi do startu /5/ z ominięciem slalomem trzech tyczek. Po obiegnięciu stojaka wykonuje skip A na nisich płotkach /6/, po którym wymienia drugie podanie po podłożu /7-8/ z partnerem B. Po odegraniu piłki omija pierwszą tyczkę z wykonaniem przeskoku przez niski płotek /9/, obiega drugą tyczkę z wykonaniem drugiego przeskoku przez płotek, a następnie kontynuuje bieg /10/ z ominięciem kolejnego stojaka ustawionego w pobliżu koła środkowego. Po minięciu go wykonuje trzecią wymianę podaniową /11-12/ z partnerem B, kontynuuje start w kierunku pola karnego, gdzie po wykonaniu zwodu ciałem /13/ przed manekinem i otrzymaniu podania skośnego /14/ od B oddaje strzał na bramkę /15/ z pełnego biegu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3 Create Video:

Wariant 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4 Create Video:

Wariant 4


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button