Football/Soccer Session (Moderate): 03.04.14 Bramkarze. (Start Time: 2014-03-04 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wytrzymałość.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wytrzymałość.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wytrzymałość.

Wytrzymałość. (20 mins)

1. Rzucamy się na piłkę, wstajemy i szukamy inną

a) 3x1'

b) 3x1' ilość piłek w ciągu 30"


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Skracanie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Skracanie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Skracanie.

Skracanie. (15 mins)

2. Skracanie

a) na sygnał przechodzi jak najszybciej z pierwszego słupka na 1,2,3 lub 4. Pierwszy ruch jest w kierunku środka bramki potem do odpowiedniego pachołka (4x4).

b) Zaczynamy z bliższej brami i bieg do dalszej, zatrzymujemy się i bronimy (2x4).

c) Odwrotnie (2x4).


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button