Football/Soccer Session (Moderate): 16.02.17 UKS SMS (Start Time: 2016-02-17 11:55:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu. Create Video:

Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) normal. Wiejska,

b) stop for 2s, start 5 steps for 50m. Zatrzymywanie się na 2s, start 5 kroków przez 50m,

c) Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.

Players work in a 30x20m area. Whilst moving they randomly pass the ball to each other. After passing the ball, Players should sprint into space after a pass. Zawodnicy poruszają się po polu o wymiarach 30x20m. Poruszając się po polu powinni podawać do siebie piłki. Nie ma z góry ustalone pary. Po podaniu, Zawodnik powinien wybiec na wolne pole.

Variations. Inne Warianty:

- receive with the inside. Przyjęcie wew. częścią stopy,

- receive with the outside. Przyjęcie zew. częścią stopy,

- receive with the back foot side on. Przyjęcie tylną stopą bokiem,

- two touch. Na dwa kontakty,

- one touch. Bez przyjęcia,

- dribble at pace before passing. Szybkie prowadzenie piłki i podanie,

- receive ins, pass outs. Przyjęcie wew., podanie zew,

- receive outs, pass ins. Przyjęcie zew., podanie wew,

- Players call out, who they’re passing to before receiving the ball. Zawodnicy mówią komu podają przed przyjęciem piłki,

- receive and pass right foot only. Przyjęcie i podanie prawą nogą,

- receive and pass left foot only. Przyjęcie i podanie lewą nogą,


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem. Create Video:

Forwards Run. Bieg Przodem. (20 mins)

2. Forward run. Bieg przodem (10')

- Run 10y stop for 2s, turn and sprint back.Bieg przodem, zatrzymanie się na 2s i powrót na początek. 2x4

- Ladder drills. Drabinka 6x

3. Rondo. Dziadek (10')

8v2 in a 8x8m square


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony. Create Video:

Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony. (30 mins)

4. Tactics and Technique. Taktyka i Technika (30')

a) Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony (15')

6v4 and 3 mini goals. 30x20m.

Teaching the players to quickly win the ball back. Nauka szybkiego odbioru po stracie piłki.

Reds get 1 point for every 10 passes. Blues have 5s to score in either mini goal after winning the ball back. Czerwoni mają 1 pkt za każde 10 podań. Niebiescy mają 5s, żeby strzelić po przechwycie piłki

b) technika z Tolą 15'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4 Create Video:

Screen 4 (30 mins)

c) Keeper with good feet. Bramkarz z dobrymi nogami. Z Matysem

- If GK plays back to player who passes him the ball 1point. Jeśli Bramkarz odda piłkę Zawodnikowi, od którego dostał piłkę 1 punkt,

- GK switches 2 points. Bramkarz zmienia stronę 2 punkty.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button