Football/Soccer Session (Moderate): 04.03.14 U12 Running with the ball and shooting. Strzały i bieg z piłką. (Start Time: 2014-04-03 12:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.

Warmu up. Rozgrzewka. (45 mins)

1. WARM UP (15')

2. PHYSICAL (10')

a) Ramza coordination

b) acyclic speed

3. TECHNIQUE (20')

a) 1 pass outside, 2 inside

b) 3 teams-colours

- B/R/Y

- wall pass and change colours

- wall pass, look for runner and change colours

1. ROZGRZEWKA (15')

2. MOTORYKA (15')

a) koordynacja z Ramzą

b) szybkość acykliczna 5x

3. TECHNIKA (20')

a) 1 podanie na zewnątrz, 2 podania w środku

b) kolory

- N/C/Ż

- klepka i zmiana kolorów

- klepka, wyjście i zmiana kolorów


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 with a neutral zone. 3v3 z neutralną strefą.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 with a neutral zone. 3v3 z neutralną strefą.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3 with a neutral zone. 3v3 z neutralną strefą.

Learning Objectives

Technical
Technical
Try to use the receiving techniques we used in the technical part of the session. Próbujemy użyć przyjęcia wyćwiczone wcześniej.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

3v3 with a neutral zone. 3v3 z neutralną strefą. (20 mins)

4. 3v3 with a neutral zone.

When the reds on the left pitch win the ball they try to pass it to a red who drops off into the neutral zone, where no defender can take the ball off him. He brings the ball into play into the right pitch and the reds try to score by pasing the end line with the ball under control.

4. 3v3 ze strefą neutralną

Kiedy czerwoni odzyskają piłkę na lewym boisku, próbują zagrać do Zawodnika czerwonego, który wbiega w pole neutralne, gdzie nie może przeszkodzić Mu żaden obrońca. Wprowadza On piłkę na prawe boisko i czerwoni próbują strzelić bramkę przeprowadzając piłkę pod kontrolą za końcową linią.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Conditioned game. Gra.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Conditioned game. Gra.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Conditioned game. Gra.

Conditioned game. Gra. (20 mins)

5. Conditioned game (20')

5v5 in a 30x30y pitch. Reds attack and have to play the ball into the Red in the end zone, who has 2 touches to set up the shot.

5. Gra (20')

5v5 na polu 30x30y. Czerwoni atakują i muszą zagrać do Czerwonego Zawodnika w końcowym polu, który ma 2 kontakty, żeby zagrać komuś na strzał


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button