Football/Soccer Session (Moderate): 20.01.15 U13 (Start Time: 2020-01-15 16:15:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 side lines. 1v1 na linii bocznej.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 side lines. 1v1 na linii bocznej.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 side lines. 1v1 na linii bocznej.

1v1 side lines. 1v1 na linii bocznej. (10 mins)

1. 1v1 side lines. 1v1 na linii bocznej.

After dribbling past cones attack an end line. We can change direction only once. 1,3 or 5p depending on which goal You dribble into. Po przeprowadzeniu piłki przez pachołki atakujemy linię końcową. Można zmienić kierunek biegu tylko raz. 1,3 lub 5p w zależności przez którą bramkę przeprowadzimy piłkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Find the space. Szukanie wolnego pola.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Find the space. Szukanie wolnego pola.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Find the space. Szukanie wolnego pola.

Find the space. Szukanie wolnego pola. (15 mins)

2. Find the space. Szukanie wolnego pola (10')

The Red calls for a ball in one of the squares. He has to pass the ball back to the Player outside of the square, before the Blue receives a ball in the same square. Czerwony próbuje odegrać piłkę z któregoś kwadratu do Zawodnika Czerwonego za polem, przed Niebieskim Zawodnikiem, który wystarczy, że dostanie piłkę w tym polu, żeby uniemozliwić zdobywanie punktu Czerwonemu.

Coaching points. Wskazówki dla Trenera:

- Checking and feinting. Ruchy od-do piłki.

- Communicating verbally and non verbally (How do we communicate?). Komunikacja werbalna i niewerbalna (Jak się komunikujemy?).


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 2v1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 2v1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 and 2v1.

1v1 and 2v1. (15 mins)

3. 1v1 and 2v1 (15')

Red dribbles to the D and rolls the ball back to the Blue, who plays 1v1. After the 1v1 the other Red comes into play and plays a 2v1. Czerwony prowadzi piłkę do pola karnego i odgrywa piętą do Niebieskiego, który gra 1v1. Po tej akcji drugi Czerwony wchodzi do gry i jest 2v1.

Coaching Points. Zwracamy uwagę na:

- Be positive in 1v1. Don't let the Gk catch the ball. Bądź pozytywny w akcji 1v1. Nie pozwól Bramkarzowi złapać piłkę,

- Quick change from attack to defense. Szybka zmiana z ataku do obrony,

- 2v1 keep passing lanes open. Otwarte linie podania w sytuacji 2v1.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-3-1 rotation 2. 1-3-1 rotacja 2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-3-1 rotation 2. 1-3-1 rotacja 2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-3-1 rotation 2. 1-3-1 rotacja 2.

1-3-1 rotation 2. 1-3-1 rotacja 2. (15 mins)

4. 1-3-1 rotation 2. 1-3-1 rotacja 2.

If the 1-2 ins't on, then the Player can continue His run looking for a parralel pass. The pivot vacates the space by moving away from the ball. The middle Red supports the attack if the parralel is on. If not he goes out wide to allow for a change for the point of attack. Jeśli nie ma opcji na "klepkę", Zawodnik biegnie na podanie prostopadłe. Widząc jak rozwija się sytuacja Napastnik robi miejsce dla Niego. Zawodnik na środku ocenia sytuację. Może wejść do środka, jeśli widzi, że piłka idzie po linii. Jeśli nie ma tej opcji Środkowy może iść na bok, żeby można było przenieść ciężar gry.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button