Hockey Session (Under 12s): MD1 training 03/10/2016

Club Logo

Reseller-Club: Sportways

Falco Paul, Adult Member

Profile Summary

Falco Paul
Name: Falco Paul
City: Lisse
Country: Netherlands
Rank: Elite – 3 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey
Hockey Session Plan Drill (Colour): Vier-poorten spel

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Vier-poorten spel
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Vier-poorten spel

Vier-poorten spel

Dit is een spel dat als doel heeft het overspelen en positiespel te verbeteren. Als combinatiespel een probleem is binnen het team dan is dit een mooie manier om samenwerking aan te leren. Het kan gespeeld worden vanaf 3 vs 3 t/m 7 vs 7. Ook ideaal als leuk alternatief voor het zoveelste balbezitje tijdens het inspelen van de keeper :)

Er staan vier poorten (rode+blauwe pion) in het veld. Zorg ook dat je vier ballen tot je beschikking hebt om later 'veroverde' poorten mee te markeren.

Team blauw en team rood proberen ieder drie (van de vier) poorten te veroveren om te winnen (welke poorten maakt niet uit).

Een team verover een poort door een medespeler DOOR te poort met een pass van ten minste 3 meter lengte in te spelen. De poort wordt alleen veroverd als er na de pass duidelijke balcontrole ontstaat. De trainer legt direct een bal op de desbetreffende pion om aan te geven van wie de poort is. Leg dus een bal op de rode pion als team rood de poort veroverd, en een bal op de blauwe pion als team blauw de poort heeft veroverd. De poort hoort OF bij blauw OF bij rood (of is nog niet veroverd).

Variaties:

- Speel bewust met ondertal/overtal

- Veld groter maken, poorten anders opstellen of kleiner/groter, meer of minder poorten

- Spelers moeten passen binnen 3 seconden (of affluiten voor overtreding)

Uitbreiding:

- Speel met kleine groepen en train gelijktijdig de strafcorner


Hockey Session Plan Drill (Colour): Spelvorm combineren

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Spelvorm combineren
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Spelvorm combineren

Spelvorm combineren

Zes versus drie, mixvorm van balbezit, lummelen en wedstrijdje. Door positiespel goed te beheersen kan je makkelijker opbouwen. Positiespel zes-tegen-drie traint het vinden van de vrije man, waardoor het team beter leert op te bouwen.

Maak een veld van 15 meter lang en 25 meter breed (of breder). De aanvaller, het 6-tal dus, maken een punt als ze de bal 5 x overspelen zonder bal-stickcontact van de verdedigers. Bij bal-stickcontact door een verdediger gaat de teller direct naar 0.

Op het moment dat de verdedigers de bal veroveren, kunnen zij scoren op één van de twee doelen. De aanvallers proberen dan door snel om te schakelen een doelpunt te voorkomen. Als de aanvallers te makkelijk hun punten verdienen dan moeten ze 6 of 7 keer overspelen, enzovoort.

Accenten:

- Heel snel doorwisselen van spelers zodat het spel snel blijft verlopen (3-in, 3-uit).

- Bal strak en snel rondspelen, bal in de ruimte (leren) aanspelen.

- Contact met elkaar maken op moment van inspelen

- Spelers staan open en kiezen positie.

- Positie kiezen na inspelen (positie wisselen en opnieuw aanspeelbaar zijn).

- Juiste moment kiezen om te openen op de diepe spits.

Methodiek (makkelijker/moeilijker):

Varieer door het veld groter te maken, zodat het moeilijker wordt voor de verdedigers. Om het moeilijker te maken voor de aanvallers kan het veld kleiner worden gemaakt.

Variatie:

- Aanvallers moeten na 5 x overspelen ook scoren in een doeltje.


Hockey Session Plan Drill (Colour): Regels zijn regels

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Regels zijn regels
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Regels zijn regels

Regels zijn regels

Speel op twee veldjes 3x3. In het midden doet de keeper de helft van de tijd mee met team 1, en de ander helft met team 2.

Speel achtereenvolgens partijvormen gedurende 5 minuten met aangepaste spelregels die het positiespel bevorderen. Vraag aan het einde steeds wat de spelvorm "uitvergroot"...

Vorm 1: koppels

Alleen een koppel mag van elkaar de bal afpakken. Intercepties op passes mogen wel altijd. Deze vorm is bedoeld om mandekking te verbeteren.

Vorm 2: pass-accurersse

Als je een pass geeft die niet aankomt dan moet de passgever het eigen doel aantikken. Deze vorm is bedoeld om zorgvuldig nadenken over de pass te bevorderen... passes MOETEN aankomen!

Vorm 3: combineren

Scoren mag pas als na een spelhervatting minimaal vijf keer is overgespeeld. Deze vorm legt de nadruk op combinatiehockey, vrijlopen en samenwerken.

Vorm 4: maximaal 5 meter

Drijven over meer dan 5 meter lengte is een overtreding. In deze vorm dwingen we samenwerken af, maar daarnaast ook breed spel en het nandenken over de guard-posities.

Uitbreidingen en TRAD

- Teams groter/kleiner

- Velden groter/kleiner

- Overtallen en ondertallen


Hockey Session Plan Drill (Colour): Partijvorm met accent op breed spelen en passen

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Partijvorm met accent op breed spelen en passen
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Partijvorm met accent op breed spelen en passen

Partijvorm met accent op breed spelen en passen

Partijvorm 6:6 spelen en 4 doeltjes aan de zijkanten om breed hockey met spelverlegging te faciliteren. Scoren is toegestaan vanaf de pylonen op de zijlijn. Zorg voor veel ballen rond het veld en ingooien door de trainer om het tempo hoog te houden. Speel eventueel in interval vorm: 3 minuten spelen en dan 1 minuur rust (en dat 5 keer).

In deze spelvorm willen we passing en combineren aanleren door het verplicht afdwingen van keuzes. Dit doen we door af te fluiten als een speler meer dan 3 seconden met de stick aan de bal drijft. Op deze manier moeten er continue keuzes worden gemaakt.

De keeper hoort om-en-om bij het ene en andere team. De keeper moet twee doels verdedigen!

Accenten :

1. D.m.v. een snelle verplaatsing van het spel een overtal creëren op een kant.

2. Kijk voor je de bal aanneemt en denk na over je vervolgactie.

3. Speel op minimaal 6 meter afstand van elkaar.

4. Sla zo mogelijk spelers over bij een spelverplaatsing.

Differentiaties:

1. Speel 5:5 met twee neutrale spelers die bij de balbezittende partij horen (overtal afdwingen in BB).


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shaded Pitch Area
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button