Football/Soccer Session (Moderate): 05.19.14 (Start Time: 2014-05-19 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Warm up. Rozgrzewka. (25 mins)

1. Warm up 15'

1. Rozgrzewka 15'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

2 touch and pass. Przyjęcia i podania. (5 mins)

2. Jumping and speed 10'

3x6

a) jump

b) hop L

c) hop R

3. Passing and receiving 5'

change distances

a) control instep, pass instep

b) control outstep, pass instep

c) control instep, pass outstep

d) control L, pass R

e) control R, pass L

f) stop, roll, pass

g) control forward and drag behind leg

2. Skoki i starty 10'

3x6

a) obunóż

b) L noga

c) P noga

3. Podania i przyjęcia 5'

zmiana odległości

a) przyjęcie, podanie wew

b) zew , wew

c) wew , zew

d) P, L

e) L,P

f) zatrzymanie, przetaczanie i podanie

g) przyjęcie do przodu i 2 x za nogą


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v1, 2, 3, 4, 5.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v1, 2, 3, 4, 5.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v1, 2, 3, 4, 5.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

5v1, 2, 3, 4, 5. (15 mins)

4. 5v1, 2, 3, 4, 5 15'

every 10'' a new blue comes in and we play possession football. When all blues are in we play 20'' more, so 1 "game" is 1'. 10x1'

4. 5v1, 2, 3, 4, 5 15'

co 10'' nowy niebieski wchodzi do pola i gramy na utrzymanie. W momencie, kiedy wszyscy wejdą do środka gramy jeszcze 20'', czyli 1 "runda" wychodzi 1'. 10 x 1'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 waves. 5v5 fale.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

5v5 waves. 5v5 fale. (35 mins)

5. Waves (15')

R attack B. If R score then Y attack B. If B win ball back and score then B v Y

6. GAME (20')

5. Fale (15')

C atakują i N bronią. Jeśli C strzelą, Ż atakują N. Jeśli N odzyska piłkę i strzeli wtedy grają z Ż

6. GRA (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button