Football/Soccer Session (Moderate): T01 Tr02 Zakuś. (Start Time: 2014-03-13 15:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozgrzewka i Motoryka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozgrzewka i Motoryka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozgrzewka i Motoryka.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rozgrzewka i Motoryka. (15 mins)

1. ROZGRZEWKA (7')

a) z piłką 5'

b) 600 touches 2'

2. MOTORYKA (10')

a) reakcja i przyśpieszenie 8x

- drop ball. Opuszczasz piłkę i przed drugim kozłem Zakuś musi przyjąć i kawałek "odjechać" z piłką.

b) drabinka koordynacyjna 3x4

- na 1

- na 2

- na 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia i podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia i podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia i podania.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Przyjęcia i podania. (30 mins)

3. TECHNIKA (35')

a) podania i przyjęcia. Przyjęcia po skosie w przód 15'

-wew, wew P

- wew, wew L

- zew, wew P

- zew, wew L

- wew, zew P

- wew, zew L

- zatrzymanie, przetaczanie i podanie 2'

- przyjęcie do przodu i 2 x za nogą 2'

- wew wolej P

- wew wolej L

b) drybling, 1v1 i strzał 10'

c) Kontrola piłki 5'

- podrzuca sobie i przyjmuje. Jak najbliżej ziemii przyjmujemy piłkę na stopie. Jak sobie daje dobrze radę Ty podrzucaj


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Outside hook. Zwód wew. (5 mins)

d) zwody

- outside hook

- Zidane


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button