Football/Soccer Session (Moderate): 16.09.14 U14 (Start Time: 2016-09-14 14:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (10 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) The Left player in the 1st line is the leader. When he shouts change the players turn left 90 degrees and the leader should change. If done correctly the group of two threes should become a group od three twos. Zawodnik z lewej strony w pierwszym rzędzie jest prowadzącym. W momencie, kiedy krzyknie zmiana wszyscy obracają się o 90 stopni w lewo i powinna nastąpić zmiana prowadzącego. Wykonując zmianę prawidłowo grupy, gdzie są dwie trójki powinny przekształcić się w grupę z trzema dwójkami.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Deceleration. Wytracanie prędkości.

Deceleration. Wytracanie prędkości. (5 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

b) deceleration. Wytracanie prędkości

Almost as improtant as acceleration is deceleration, because being able to stop and change direction is an essential part of football. Stopping is also when most injuries occur.

Prawie tak ważnym elementem jak przyśpieszenie jest wytracanie prekości, ponieważ zatrzymywanie się i nagła zmiana kierunku to niezbędne czynności w piłce nożnej. Podczas zatrzymywania się dochodzi do większości kontuzji.

- Player stops at each cone w feet and ankles parallel with knees and hips bent and freezes for two seconds. Zawodnik zatrzymuje się na każdym pachołku na 2s ze stopami i kostkami równolegle do siebie i kolana i biodra lekko ugięte.

- Stop at each cone in a staggered position with L foot forward and R foot back and vice versa. Zatrzymuje się przy każdym pachołku z jedną nogą z przodu, a drugą z tyłu.

- Header at each cone, land, pause then run. Główka na każdym pachołku, lądowanie, przetrzymanie i start.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach. (50 mins)

c) Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

In a 20m square three teams of six, with one on the outside, each Player with a ball, and two on the inside passing and moving using two balls. After a pass in the middle the Player runs to the outside man and plays a wall pass with him and returns to the middle. After 2min, change the outside group. W kwadracie 20m trzy Drużyny sześcioosobowe. Jedna Drużyna ustawia się na zewnątrz i każdy ma piłkę. W środku dwa Zespoły poruszają się i podają dowolnie z dwoma piłkami. Po podaniu w środku, Zawodnik biegnie do Zawodnika na zewnątrz, podaje z „klepki” i wraca do środka. Po 2min Zespół na zewnątrz wchodzi do środka.

Variations. Inne warianty:

- two touch with the outside Players. Na dwa kontakty z zewnętrznymi,

- volley back. Wolej,

- head back. Uderzenie głową,

- chest and volley. Klatka i wolej,

- pass to outside Player and run round him. Podanie do zewnętrznego i obieganie jego,

- toe touch/bells four times and pass back. Skip na piłce/moja-twoja cztery razy i podanie.

2. Agility. Zwinność (15')

a) Line Drills. Linie

FB x4

b) 180

4x 2S/1B/3F

4x 2S/1F/3F

3. Playing Direct. Długa piłka (15')

Show the correlations between the RW, RB and CM ect. Pokazać współpracę PS, PO i ŚP itd.

4. Set pieces. SFG (15')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button