Football/Soccer Session (Moderate): 03.20.14 U12 Passing and receiving. Podania i przyjęcia. (Start Time: 2014-03-18 13:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (10 mins)

1. WARM UP (10')

- excercise to middle with ball, pass and excersise w/o ball.

1. ROZGRZEWKA (10')

- ćwiczenie z piłką do środka, podanie i ćwiczenie bez piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Motoryka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Motoryka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Physical. Motoryka.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Physical. Motoryka. (15 mins)

2. PHYSICAL (15')

a) coordination and sprint 10'

b) acyclic speed 5'

2. MOTORYKA (15')

a) koordynacja i przyspieszenie z Ramzą 10'

b) szybkość acykliczna 5'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Technique. Technika. (20 mins)

3. TECHNIQUE (20')

a) Passing and receiving 10'

- ins, ins

- out, ins

- ins, out

- out, out

- stop, roll, pass

- inside, behind leg, pass

b) Ball control and shooting- control ball, max 3 touch and shoot 5'

- foot

- thigh

- chest

c) Heading- throw the ball and pass it with your head to a partner 5'

3. TECHNIKA (20')

a) Podania i przyjęcia 10'

- wew, wew

- zew, wew

- wew, zew

- zew, zew

- zatrzymanie, przetaczanie i podanie

- wew, za nogą i podanie

b) Kontrola piłki i strzały-przyjmujemy (maks 3 kontakty) i strzelamy 5'

- stopą

- udem

- klatką

c) główkowanie- podrzucamy sobie i głową podajemy do partnera 5'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1 (5 mins)

4. TACTICS (20')

a) Rondo 4v2+1. The middle mans pass counts as 2. The middle 2 have to pass the ball to each other to get out. 2 touch outside. 1 touch inside - 5'

4. TAKTYKA (20')

a) Dziadek 4v2+1. Podania zawodnika w środku liczą się za 2. Dwójka w środku wychodzi, kiedy wymienią pomiędzy soba podanie. 2 kontakty na zewnątrz, 1 w środku - 5'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1, 3v2 waves. 2v1, 3v2 fale.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1, 3v2 waves. 2v1, 3v2 fale.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1, 3v2 waves. 2v1, 3v2 fale.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

2v1, 3v2 waves. 2v1, 3v2 fale. (15 mins)

b) 2v1, 3v2 waves

- 2v1- 2Rv1B, 2Bv1Y, 2Yv1G, 2Gv1R

b) 2v1, 3v2 fale

- 2v1- 2Cv1N, 2Nv1Ż, 2Żv1Z, 2Zv1C


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki. (25 mins)

c) playing out from the back 5'

- when the GK has the ball 2 players wide as possible. The 4 players in the half try to play out and feed the 3 players in the opponents half. 2 or 3 players from our defensive players help them out.

5. GAME (25')

c) wyprowadzenie piłki 5'

- jak Bramkarz ma piłkę 2O szeroko i w 4 razem z 2 ŚP próbują wyprowadzić piłkę do Zawodników na połowie Przeciwnika. Do nich dołącza 2 lub 3 Zawodników w celu zakończenie akcji.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button