Football/Soccer Session (Moderate): 03.31.14 U13 Shooting and running with the ball. Bieg z piłką i strzał. (Start Time: 2014-03-31 15:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warmu up. Rozgrzewka.

Warmu up. Rozgrzewka. (25 mins)

1. WARM UP (15')

2. MOTORYKA (15')

a) t drill 2x4

- forward, sideways, sideways, backwards

- forwards

b) ladder drills 2x6

- 1 foot

- 2 feet

c) acyclic speed 5x walk back

1. ROZGRZEWKA (15')

2. MOTORYKA (15')

a) t drill 2x4

- przód, bok, bok, tył

- wszędzie przodem

b) drabinka 2x6

- pojedynczo

- podwójnie

c) szybkość acykliczna 5x, powrót marsz.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling cirquit. Stacje z piłką

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling cirquit. Stacje z piłką
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling cirquit. Stacje z piłką

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Everything done as quick as possible. Wszystko robimy jak najszybciej.
Technical
Psychological
Technical
Social

Dribbling cirquit. Stacje z piłką (15 mins)

d) dribbling cirquit 2x90''. 1 with ball, 1 w/o

-slalom small

- slalom

- circles

- slalom big

- stop/start

- running with ball

d) wydolność z prowadzeniem piłki. 90'' pracy. 1 raz z piłką, 1 x bez.

- slalom mały, tylko wew częściami stopy. Nie przechodzimy nad pachołkami

- slalom zwykły

- kółeczka

- slalom duży

- stop/start

- bieg z piłką


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique. Technika.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Technique. Technika. (20 mins)

3. TECHNIKA (20')

a) passing and receiving 5'

- control instep, pass instep

- control outstep, pass instep

- control instep, pass outstep

- control L, pass R

- control R, pass L

- stop, roll, pass

- control forward and drag behind leg

b) ball control, running with ball and shooting 10'

c) heading in pairs 5'

3. TECHNIKA (20')

a) podania i przyjęcia 5'

- przyjęcie, podanie wew

- zew , wew

- wew , zew

- P, L

- L,P

- zatrzymanie, przetaczanie i podanie

- przyjęcie do przodu i 2 x za nogą

b) kontrola piłki, bieg i strzał 10'

c) główkowanie 5'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 5v2. Dziadek 5v2 (40 mins)

4. TACTICS (20')

a) rondo 5v2, 2 touch 10'

b) 2v1 10'

5. GAME (20')

4. TAKTYKA (20')

a) dziadek 5v2 na 2 kontakty 10'

b) 2v1 10'

5. GRA (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button