Football/Soccer Session (Difficult): 02.03.14 Defending as a team in our own half. Przesuwanie całego Zespołu na naszej połówce. (Start Time: 2014-02-03 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination (slaloms). Koordynacja (slalomy).

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination (slaloms). Koordynacja (slalomy).
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination (slaloms). Koordynacja (slalomy).

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Getting ready for the session. Przygotowanie do treningu.
Technical
Psychological
Technical
Social

Coordination (slaloms). Koordynacja (slalomy). (15 mins)

3'Z, 3' Ż, N, 1'Z, 30''C, 1'Z, 30''C, N, 3'Z, 3'Ż, N, 1'Z, 1'C, 1'Z, 1'C, N, 3'Z, 3' Ż, N, 1'Z, 30''C, 1'Z, 30''C

1. After a run we do a coordination drill. It 3 x 6 reps with a short run (70-80%) at the end of the drill. 1' rest in between sets - (7').

a) jockeying

b) forward run

c) inside, touching each cone.

2. 8 x 40y at 80% and 40'' rest - (8').

1. Po biegu czas na koordynację. 3 x 6 powtórzeń z lekkim startem (70-80%). 1' odpoczynku pomiędzy seriami - (7').

a) tyłem na 3

b) przodem

c) w środku dotykamy pachołki.

2. 8 x 40y na 80% i 40'' odpoczynku pomiędzy powtórzeniami - (8').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing drill. Podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing drill. Podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing drill. Podania.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Make an angle on every pass. Bez prostych podań, staramy się zagrywać skośne piłki.
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Passing drill. Podania. (5 mins)

3. In 3's short-short-long pass (5')

A to B,

B to A,

A to C,

C to A,

A to C,

C to B ect.

3. W "3" krótka-krótka-długa - (5')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo. Dziadek (10 mins)

4. Rondo 7v2 (2v1 inside). Each group of 3 have 3 x 1' each inside - (10').

We start with a 2v1 inside the square. When the red wins the ball back he plays it to the outside and it's 7v2.

4. Dziadek 7v2 (2v1 w środku). Każda "3" 3 x 1' w środku - (10').

Zaczynamy 2v1 w środu. W momencie, kiedy czerwony odzyskuje piłkę zagrywa piłkę na zewnątrz i gramy 7v2.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part I. Przesuwanie na naszej połowie Część I

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part I. Przesuwanie na naszej połowie Część I
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part I. Przesuwanie na naszej połowie Część I

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
1 presses the rest squeeze. 1 pressuje, reszta zawęża.
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Defending as a team in our own half. Part I. Przesuwanie na naszej połowie Część I (5 mins)

5. A shadow defending drill. When defending in our own half I want us to adopt a 4-4-1-1 formation. We wait until the ball is played into our half and try to get the ball back around about the 40m line. Our CD set up around the 20m mark - (5').

5. Drużyna atakująca gra biernie. Broniąc się na naszej połówce, próbujemy się bronić w formacji 4-4-1-1. Czekamy, aż drużyna przeciwna zagra piłkę na naszą połówkę i próbujemy odzyskać od koła. Środkowi obrońcy ustawiają się od ok 20m - (5').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part II. Przesuwanie na naszej połowie Część II

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part II. Przesuwanie na naszej połowie Część II
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Defending as a team in our own half. Part II. Przesuwanie na naszej połowie Część II

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Defending as a team in our own half. Part II. Przesuwanie na naszej połowie Część II (5 mins)

6. When the ball is played into any of the front 4 the CB and RB retreat to goal. The LB attacks the RM, his LM and/or closest CM helps him out. The other CM screens the back 3, the RM tucks in and the AMC tracks back.

6. W momencie, kiedy piłkę otrzymują ofensywni zawodnicy drużyny przeciwnej ŚO i PO wracają w światło bramki. LO atakuje PP, pomaga mu LP lub/i najbliższy ŚP. Drugi ŚP robi za DP lub forstopera i PP schodzi do środka całkowicie. OP również wraca.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.

7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze. (45 mins)

7. 7v7 game + GK. 5 x 5' + 1' rest - (30').

We only have a small artificial pitch to train on in winter (60x30m), so we played a 7v7 trying to mirror out the principles set in the tactical part of the session. The pitch was split into 3 zones. Offsides in the last third.

a) 2 touch in the defensive 3rd, 3 touch ithe the middle zone and as many touches as you need in the offensive 3rd- 10'

b) free play with no offsides so an emphasis on defending in our own half - 15'.

8. Core training and bodyweight excersizes. 2 x 20'' each as a cirquit. (5')

plank with 1 leg up, 1 leg squat, press up, seat, side plank 1 leg up, 1 leg squat, diamond press up, side plank with 1 leg up and lunges

9. Cool down (10')

7. Gra 7v7 + bramarze. 5 x 5' + 1' odpoczynku. (30').

Mamy do dyspozycji boisko orlik, więc zakończylismy grą 7v7,ale próbowaliśmy dostosować zasady, które ćwiczyliśmy w grze tatycznej. Boisko dzielimy na 3 strefy. Gra na spalone w ostatniej 1/3 boiska.

a) W obronie na 2 kontakty, w środkowej strefie 3 i w ataku dowolnie - 10'

b) dowolna gra, bez spalonych. Nakład na ustawieniu się głęboko i bronieniu się korzystając z zasad nauczonych w zasadniczej części treningu - 15'

8. Izometria i siła. 2 x 20'' (5').

deska 1 noga w górze, przysiady na 1 nodze, pompki, krzesło, deska bokiem z 1 nogą w górze, przysiady na 1 nodze, pompki diamentowe, deska bokiem i wykroki.

9. Rozbieganie i rozciąganie. (10').


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button