Football/Soccer Session (Difficult): 14.07.21 (Start Time: 2014-07-21 13:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v3

8v3

Morning. Rano

1. 2x4'Z, 4'Ż, 2'N, 4'Z, 4'C, 2'N (40')

2. In a 40x40 square in pairs 1 works 1 rests. 2x3' in the sand (volleys, headers ect.) and 90'' rest. W kwadracie 40x40 w dwójkach 1 pracuje, 1 odpoczywa. 2x3' w piasku (woleje, główki itd.) i 90'' odpoczynku (20')

Afternoon. Po południu

1. 8x80''Z, 10''C, 20''Z, 10''C, 20''Z, 10''C (20')

2. Sprints (different positions). Starty (z różnych pozycji) (10')

3x4x10m

3. Defensive screen. Ochrona bloku obronnego (25')

a) 8v3. Wide players can't play across. Boczni Zawodnicy nie mogą grać w szerz. (5')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8

8v8 (50 mins)

b) 8v8 with counter (SC shuffle across to where the ball is). Z kontratakiem (napastnicy przesuwają w kierunku piłki). (20')

shuffle across until it reaches the other side then free play. Przesuwanie do momentu, kiedy piłka przejdzie na drugą stronę, potem dowolna gra.

4. Possession in the opponents half. Posiadanie piłki na połowie Przeciwnika (15')

a) earlier variations. Wcześniejsze warianty 10'

b) free play. Dowolna gra 5'

5. 11v11 (15')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button