Football/Soccer Session (Moderate): Opwarmingen en cooling downs

Profile Summary

Steve Declerck
Name: Steve Declerck
City: Schilde
Country: Belgium
Membership: Young Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Voetbaltennis

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Voetbaltennis
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Voetbaltennis

Voetbaltennis (15 mins)

Voetbaltennis. Bal mag 1 maal botsen en moet dan worden overgespeeld of naar een medespeler worden gespeeld.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming

Opwarming (15 mins)

Opwaming: groeps opwarming. 
spelers in 2 gelijke groepen.3 x parcour wandelen, 3 x joggend, 3 x knieen omhoog en met hand op knie, 3 x hielen tegen zitvlak, 3 x knie omhoog naar buiten en naar binnen draaien (lies), 3 x met de armen zwaaiend en joggend, 3 x spurt., 3 x wandelen.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 3
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 3

Animation 3

Trainer Speelt in op A, deze speelt op b en zo in zig zag verder. A loopt naar einde rij , B hetzelfde en zo verder tot we het veld over zijn., Dan keren we terug.

Bij oneven aantal spelers wordt de loopbeweging naar de overzijde gedaan.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 3

Opwarming 3

Race.

1ste rotatie: gewoon vooruit lopend rond de potjes, dan bal meenemen. Wie eerst scoort is gewonnen.

2de rotatie: vooruit, dan achteruit, dan vooruit, bal meenemen en zelfde principe.

3de rotatie. Alles vooruit met bal beginnen. Scoren is gewonnen.

4de rotatie. Vooruit met bal, achteruit met bal, voouit met bal. Scoren is gewonnen

Elke rotatie wisslen de spelers van volgorde om te vermijden dat ze tegen dezelfde moeten racen.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 4

Opwarming 4

Start: 2 spelers met bal komen naar middenstip, leiden met rechtervoet,

Schaar links, rechts naar buitentikken en inspelen op volgende speler ,wisselt met ingespeelde speler van plek. Ingespeelde speer komt naar het midden enz.

Zo klok rond.

Bij het inspelen zegt de middenspeler duidelijk de naam van de andere. Zijkant speler roept ook naam middenspeler

Variatie1 en 2: alles met rechter voet, alles met linker voet. Met links draaien we tegenwijzerzin

Variatie 3: spelers op de middencirkel staan met hun rug naar de middenstip gedraaid en moeten dus reageren als ze hun naam horen en keren.

Variatie 4: Zelfde als variatie 3 maar dan random aanspelen, niet meer met de klok mee.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Opwarming 5

Opwarming 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 7

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 7
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 7

Animation 7


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 8

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 8
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 8

Animation 8


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 9

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 9
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Animation 9

Animation 9


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button