Football/Soccer Session (Moderate): 03.12.14 SSG. Małe gry. (Start Time: 2014-03-12 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (10 mins)

1. Excercise to middle with ball, pass and excersise w/o ball.

1. Ćwiczenie z piłką do środka, podanie i ćwiczenie bez piłki


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed and jumping. Szybkość i skoczność.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed and jumping. Szybkość i skoczność.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Speed and jumping. Szybkość i skoczność.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Speed and jumping. Szybkość i skoczność. (10 mins)

2. Speed and jumping

a) forward-back-forward-sprint x6

b) sideways 3 jumps x4 each side

c) back-forward-back-sprint x6

2. Szybkość i skoczność

a) przodem-tyłem-przodem-sprint x6

b) bokiem 3 skoki x4 obie strony

c) tył-przód-tył-sprint x6


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 4v2+1. Dziadek 4v2+1 (10 mins)

3. Rondo 4v2+1. The middle mans pass counts as 2. The middle 2 have to pass the ball to each other to get out. 2 touch outside. 1 touch inside - (10')

3. Dziadek 4v2+1. Podania zawodnika w środku liczą się za 2. Dwójka w środku wychodzi, kiedy wymienią pomiędzy soba podanie. 2 kontakty na zewnątrz, 1 w środku - (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2+1 in zones. 4v2+1 w strefach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2+1 in zones. 4v2+1 w strefach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4v2+1 in zones. 4v2+1 w strefach.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

4v2+1 in zones. 4v2+1 w strefach. (30 mins)

5. If the blues win the ball back, they play 2v1 vs red no. 1, then 2v1 to goal v red no. 2. Each player 2x2' as defenders in the middle.

6. 7v7 game 12'

5. Jeśli niebiescy odzyskają piłkę grają 2v1 z C nr 1, potem 2v1 na dużą bramkę w polu 20x20m z czerwonym nr 2.

6. Normalna gra 12'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki. (15 mins)


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button