Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.07 (Start Time: 2015-09-07 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) round a 20m square. W koło kwadrata o boku 20m

2 sides exercise, 2 jog. Na dwóch bokach ćwiczenie, pozostałe trucht.

b) 1. Players work in pairs. Zawodnicy pracują w parach. The working player leans into his Partner who holds his shoulders. From a 45 degree angle the worker drives forward, while his Partner backpedals 10m. He then steps to one side lets go and the working player sprints 10m. Zawodnik, który ćwiczy opiera się o Partnera, który trzyma Go za barki. Zawodnik będąc pod kątem 45 stopni napędza się a Jego Partner lekko cofa się 10m cały czas trzymając Partnera. Potem

rob i krok w b ok i puszcza Go. Zawodnik ćwiczący wykonuje wtedy10m sprint.

c) Free passing and receiving. Dowolne podania i przyjęcia.

Players form groups of three pass and move over a quarter of a pitch (55x35m) using different techniques and filling space. They gradually spread out more so that passes are longer and quicker. Zespoły trzyosobowe grają między sobą na ćwiartce boiska (55x35m) używając różnych technik przyjęcia i podania, starając się wypełnić przestrzeń. Stopniowo zwiększają między sobą przestrzeń, żeby pozwolić sobie na dłuższe i szybsze podania.

Variations. Inne warianty:

- one Player plays wall passes with both members of your Team for a minute, then change. Jeden Zawodnik gra „z klepki” z Partnerami z Zespołu przez minutę,

- wall pass with one Player, then pass into space to the other. Podanie bez przyjęcia z jednym Zawodnikiem, potem podanie na wolne pole do drugiego 2'

- short, short, then a long pass over 15m to the other teammate and repeat. Krótka, krótka, długie podanie ponad 15m do wolnego Zawodnika I powtarzamy 1'

2. Agility. Zwinność (15')

a) tag. Berek,

b) ladder. Drabinka

ickey shuffle. Na trzy,

c) dot. Kropki.

"8" 1-5-2-1-4-3-1-4-3-1-5-2-1 + 10m sprint 4x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2. (10 mins)

3. Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2 (10')

18m square. 4x2'

1 point for a 1-2 with the support Players. 1 pkt za podanie bez przyjęcia z Zawodnikiem lotnym.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination and speed endurance. Koordynacja i wytrzymałość szybkościowa.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination and speed endurance. Koordynacja i wytrzymałość szybkościowa.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination and speed endurance. Koordynacja i wytrzymałość szybkościowa.

Coordination and speed endurance. Koordynacja i wytrzymałość szybkościowa. (25 mins)

4. Coordination and speed endurance. Koordynacja i wytrzymałość szybkościowa (25')

3x1' praca, 1' odpoczynku + 2'odpoczynku wszystko x2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki. (30 mins)

5. Build up play in a 4-3-3. Wyprowadzenie piłki 4-3-3 (30')

a) 10v6. 2 SC defends in the 1st phase and 2 CM and 2 CB in the 2nd. 2 N przeszkadza w pierwszej fazie. w II 2 ŚP i 2 ŚO 10',

b) 10v8. 2 SC defends in the 1st phase and 2 CM and 4 D in the 2nd. 2 N przeszkadza w pierwszej fazie. w II 2 ŚP i 4 O 10',

c) 10v9. 1 SC defends in the 1st phase and 4 M and 4 D in the 2nd. 2 N przeszkadza w pierwszej fazie. w II 4 P i 4 O 10'


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button