Football/Soccer Session (Moderate): 15.08.03r UKS SMS (Start Time: 2015-08-03 09:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Backpedal. Tyłem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Backpedal. Tyłem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Backpedal. Tyłem.

Backpedal. Tyłem. (35 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. 50m sprint (5')

Stop six times on coaches signal. Z zatrzymaniem sześć razy na sygnał trenera.

3. Backpedal. Tyłem (10')

a) Backpedal. Tyłem. 2x6

- run and stick. Bieg do pachołka, zatrzymanie się na 2s i powrót

6x,

- run and back. Bieg do pachołka i powrót 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1 z kontratakiem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1 z kontratakiem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2v1 z kontratakiem.

2v1 z kontratakiem. (15 mins)

4. 2v1 z kontratakiem (15')

Gramy 4x2' i 1' pomiędzy. Przez 2' jedna dwójka atakuje na przemian 10m bramki oznaczone pachołkami, które broni jeden Zawodnik. Po przekroczeniu połowy Drugi Obrońca może wejść na pole w swojej połowie. Po przechwycie, Obrońca zagrywa piłkę do swojego Partnera na drugiej połówce i Zawodnik ten z kolei próbuje przeprowadzić piłkę przez linię końcową. Po stracie piłki Napastnicy powinni jak najszybciej odzyskać piłkę w swojej połówce. Bramkę zaliczamy, kiedy Zawodnik przeprowadzi piłkę pod kontrolą przez bramkę Przeciwnika. Po 2' Zawodnicy zmieniają się rolami. Rzuty wolne wykonujemy nie mniej niż 3m od linii końcowej.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1.

1v1. (20 mins)

5. 1v1 (10')

Dzielimy Dzieci na dwuosobowe Zespoły. Na boisku gramy 1v1. Pozostała dwójka stoi za boiskiem, jako zmiennicy. Dochodzi do zmiany w momencie, kiedy Zawodnik strzela bramkę lub w momencie, kiedy piłka wychodzi za polem. Po bramce, Zawodnik stojący za bramką Obrońcy wprowadza piłkę i atakuje byłego Napastnika.

6. Tj. 4 (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button