Football/Soccer Session (Moderate): 16.09.27 (Start Time: 2016-09-27 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (10 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) w/o ball. Bez piłki.

b) Tag tails. Berek ogonki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners warm up I. Rozgrzewka cztery rogi I

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners warm up I. Rozgrzewka cztery rogi I
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 4 corners warm up I. Rozgrzewka cztery rogi I

4 corners warm up I. Rozgrzewka cztery rogi I (20 mins)

c) 5 passes in square, stop ball and move clockwise or anti clockwise to the next square

- pass and excersise 5m with high intensity. 4 passes/excersises and run around the marked pitch back to your square. Do this 4 times. 5 podań w kwadracie, zatrzymujemy piłkę i do następnego kwadratu.

d) 3 cone drill

F/B x 4

F/360/F x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v1. Dziadek 3v1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v1. Dziadek 3v1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v1. Dziadek 3v1.

Rondo 3v1. Dziadek 3v1. (10 mins)

2. Rondo 3v1 in 4 squares. Dziadek 3v1 w 4 kwadratach (10')

5 passes free play, 5 passes 2 touch, then 1 touch. When the Blue wins the ball he passes to his teamates. All Blues run to that square with 1 Red and play 3v1. The other 2 Reds run to the free squares.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd ball in attack. Spady w ataku 5v2+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd ball in attack. Spady w ataku 5v2+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd ball in attack. Spady w ataku 5v2+2.

2nd ball in attack. Spady w ataku 5v2+2. (20 mins)

3. 2nd ball in attack. Spady w ataku 5v2+2 (20')

Long ball into one of the three Atackers. They lay it of to two Players who look for the 2nd ball or pkay it into the run of the other two Attackers. Once the ball is touched by the Attacker the 2 Blues help out the two Defenders making it a 5v2+2 situation. Długie podanie do jednego z trzech Napastników, podchodzi na spady dwóch Pomocników. Napastnika albo zgrywa piłkę lub przedłuża. W momencie przyjęcia piłki dwójka Niebieskich pomaga w obronie i robi się sytuacja 5v2+2.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Recovery runs 4v4. Baza 4v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Recovery runs 4v4. Baza 4v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Recovery runs 4v4. Baza 4v4.

Recovery runs 4v4. Baza 4v4. (25 mins)

4. Recovery runs 4v4. Baza 4v4 (25')

Blues play 4v4+ Gk in the 1st zone. If they make 10 passes they attack the 2nd goal. If the Reds win the ball the 1st pass has to be out of the zone and they also attack the other goal. After this the Reds start from the other goal with their Keeper. Then both teams come off. Niebiescy grają 4v4 + Br w pierwszej strefie. Jeśli wymienią 10 podań atakują drugiej bramki. Jeśli Czerwoni wygrają piłkę pierwsze podanie musi wyjść ze strefy i też atakują drugiej bramki. Po akcji Czerwoni zaczynają w swojej strefie z Bramkarzem i po tej akcji obie Zespoły schodzą.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button