Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.15 (Start Time: 2015-10-15 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.

Passing sequence. Podania sekwencja. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Box. Po kwadracie

Ćwiczenie 10m, trucht 10m

b) Box. Po kwadracie

75%

2x P/B/T/B

2x P/Prz/T/Prz

2x P/P/P/P

2x P/P/P/P inside

c) Passing sequence. Podania sekwencja.

Two teams in two squares and each Player is assigned a number. Pass in sequence. W dwóch kwadratach dwa Zespoły i każdemu Zawodnikowi przypisujemy numer. Podajemy po kolei 1 do 2 itd.

Variations. Inne warianty:

- two balls. Dwie piłki,

- no centre line. Teams mix. Bez środkowej linii. Drużyny się mieszają,

- once the last Player is reached, reverse order (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 etc.). Jak dojdzie do ostatniego Gracza to wracamy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 etc.).

2. Agility. Zwinność (15')

a) Line Drills. Line

zigzag SL lateral

4x3x5m


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): M Drill.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): M Drill.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): M Drill.

M Drill. (55 mins)

b) M Drill

2x4

3. Rondo. Dziadek (15')

Matys

4. Long balls. Długie podania z obrony (10')

Show the Attackers where to stand in regard to the ball in the 1st phase of attack. Mention the importance of moving out of defence after each long ball to get the 2nd ball. Pokazać napastnikom, gdzie mają stać względem piłki w I fazie ataku. Zaznaczyć, jak ważne jest wyjście z obrony w momencie długiego podania, żeby zgarnąć drugie piłki

5. Throw ins and goalkicks. Auty i piątki (10')

6. Football tenis. Siatkonoga (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button