Football/Soccer Session (Moderate): 02.26.14 U9 (Start Time: 2014-02-26 15:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribble across area. Przeprowadzenie piłki (10').

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribble across area. Przeprowadzenie piłki (10').
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribble across area. Przeprowadzenie piłki (10').

Dribble across area. Przeprowadzenie piłki (10'). (10 mins)

1. Reds dribble in zig zags, Blues in straight lines

a) only L, only R

b) bells

c) high knees on ball

d) rolls

e) pulls

1. Czerwoni prowadzą zig zagami, niebiescy w prostej linii

a) tylko P, tylko L

b) moja twoja

c) skip

d) bokiem

e) tyłem


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Drag across and cut back. Podeszwa do boku i z powrotem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Drag across and cut back. Podeszwa do boku i z powrotem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Drag across and cut back. Podeszwa do boku i z powrotem.

Drag across and cut back. Podeszwa do boku i z powrotem. (5 mins)

2.

a) sole of R foot, sole of L foot

b) sole R inside, sole R outside, sole L inside, sole L outside

2.

a) podeszw P, podeszwa L

b) podeszwa P do środka, podeszwa P na zewnątrz, podeszwa L do środka, podeszwa L na zewnątrz


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Improving 1st touch. Poprawa pierwszego kontaktu z piłką.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Improving 1st touch. Poprawa pierwszego kontaktu z piłką.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Improving 1st touch. Poprawa pierwszego kontaktu z piłką.

Improving 1st touch. Poprawa pierwszego kontaktu z piłką. (10 mins)

3. Passing

a) 1 touch

b) 2 touch

3. Podania

a) bez przyjęcia

b) na 2 kontakty


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing in wide areas. Gra skrzydłami.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing in wide areas. Gra skrzydłami.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing in wide areas. Gra skrzydłami.

Learning Objectives

Technical Tactical
If we win the ball back high up the pitch we can score straight away. Jak odbierzemy piłkę na połowie Przeciwnika odrazu można strzelić bramkę.

Playing in wide areas. Gra skrzydłami. (30 mins)

4. To score a goal at least 1 pass has to go into the wide areas.

5. Game

4. Zanim strzelimy, co najmniej 1 podanie musi iść przez boczną strefę.

5. Gra


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button