Football/Soccer Session (Moderate): 16.05.03 (Start Time: 2016-05-03 11:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Good positional balance. 1st and 2nd phase 11v11. Wyprowadzenie I i II faza 11v11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Good positional balance. 1st and 2nd phase 11v11. Wyprowadzenie I i II faza 11v11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Good positional balance. 1st and 2nd phase 11v11. Wyprowadzenie I i II faza 11v11.

Good positional balance. 1st and 2nd phase 11v11. Wyprowadzenie I i II faza 11v11. (50 mins)

1. Matys (30')

2. Good positional balance. 1st and 2nd phase 11v11. Wyprowadzenie I i II faza 11v11 (20')

Reds stay in zones until the ball is played out of the back and across the centre line. Czerwoni zostają w swoich strefach dopóki nie przeprowadzą pilkę przez środkową linię.

- 10 minutes 2v1 and 3v2 in 1st phase, get past half way line with ball under control. 10 minut 2v1 i 3v2 w I fazie trzeba przeprowadzić piłkę pod kontrolą przez linię środkową boiska.

- 10 minutes as above but can now pass the ball long and practise offensive unity. 10 minut jak wyżej ale można wykonać długie podanie i przećwiczyć jedność w ataku.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sectors near each other 11v11. Strefy blisko siebie 11v11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sectors near each other 11v11. Strefy blisko siebie 11v11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Sectors near each other 11v11. Strefy blisko siebie 11v11.

Sectors near each other 11v11. Strefy blisko siebie 11v11. (30 mins)

3. Sectors near each other 11v11. Strefy blisko siebie 11v11 (30')

1 point if there is a pass from the defensive zone do the central zone. 1 punkt, jeśli jest podanie z obronnej strefy do środkowej,

2 points if the CM can turn with the ball. 2 punkty, jeśli ŚP może obrócić się z piłką w środkowej strefie,

3 points for every goal. 3 punkty każda bramka


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Push upfield and reduce spaces 11v11. Wyjście całym Zespołem i zmniejszenie pola 11v11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Push upfield and reduce spaces 11v11. Wyjście całym Zespołem i zmniejszenie pola 11v11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Push upfield and reduce spaces 11v11. Wyjście całym Zespołem i zmniejszenie pola 11v11.

Push upfield and reduce spaces 11v11. Wyjście całym Zespołem i zmniejszenie pola 11v11. (15 mins)

4. Push upfield and reduce spaces 11v11. Wyjście całym Zespołem i zmniejszenie pola 11v11 (10-15')

Every time the ball is passed back or Player with the ball is back to goal the whole team move up 1 zone. Za każdym razem, kiedy piłka zagrana jest do tyłu cały Zespół przesuwa się o 1 strefę do przodu.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button