Football/Soccer Session (Moderate): 15.08.20 UKS SMS (Start Time: 2015-08-20 12:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shuffle and forward reaction. Dostawny i sprint przodem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shuffle and forward reaction. Dostawny i sprint przodem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shuffle and forward reaction. Dostawny i sprint przodem.

Shuffle and forward reaction. Dostawny i sprint przodem. (30 mins)

1. 7/L4/7 (15')

2. Agility. Zwinność (15')

a) Ladder Drill. Drabinka

2x6 skip

b) Shuffle and forward reaction. Dostawny i sprint przodem

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (15 mins)

3. Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (15')

3x2'+2' odpoczynku.

3v3 in the middle plus one team who supports attacker and have 1 touch. 3v3 w środku plus jedna Drużyna, która pomaga Drużynie w ataku i gra bez przyjęcia


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do Zawodników ustawionych z przodu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do Zawodników ustawionych z przodu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do Zawodników ustawionych z przodu.

Podania prostopadłe do Zawodników ustawionych z przodu. (40 mins)

4. Podania prostopadłe do Zawodników ustawionych z przodu. (15')

Gramy na boisku do mini piłki nożnej. Dwa Zespoły po czterech Zawodników. Dwoje Zawodników musi być w strefie, z którego można oddać strzał. Po przyjęciu piłki próbują strzelić bramkę. W momencie, kiedy piłka przekroczy linię wszyscy Zawodnicy mogą wejść do tego pola. Każde wznowienie akcji wykonujemy z linii 6m. Gramy 4x3’ z odpoczynkiem 2’ pomiędzy seriami, podczas których omawiamy grę. Po każdej przerwie Zawodnicy zmieniają się pozycjami.

5. 4v4 (20')

5. Duża gra (20')

Cele ćwiczenia:

- Zawodnicy uczą się łapania kontaktu wzrokowego przed udanym podaniem.

- Zawodnicy uczą się, że podczas prowadzenia piłki lub podczas przyjęcia piłki powinni być świadomi ustawienia Partnerów przed Nimi, którzy odpowiadają za głębokość ataku jak i Partnera w środkowej części boiska, który odpowiada na szerokość ataku.

- Zawodnicy uczą się szybciej grać. Zdają sobie sprawę, że podania prostopadłe jest lepsze od podania do boku.

- Zawodnicy uczą się szybkiego przejścia z obrony do ataku i z ataku do obrony. Szukają prostopadłego podania od razu po odzyskaniu piłki.

- Zawodnicy uczą się ukrywanie celu podania prostopadłego.

6. Tj. 4


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button