Football/Soccer Session (Beginner): 15.03.18 Indywidualny UKS12 06 (Start Time: 2015-03-18 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom

Learning Objectives

Technical
Technical
prowadzenie i kontrola piłki
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Slalom (15 mins)

1.600T (5')

2. Slalom (10')

a) dowolnie x3

b) tylko wew dowolnie, na 2L i 1P i 2P i 1L x3

c) tylko zew dowolnie, na 2L i 1P i 2P i 1L x3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick feet and passing.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Quick feet and passing. (10 mins)

3. Quick feet and passing. Szybkie nogi i podanie. (10')

a) Rins, Lout. Pwew, Lzew.

b) Lins, Rout. Lwew, Pzew.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Step overs. Nad piłką.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Step overs. Nad piłką.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Step overs. Nad piłką.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Step overs. Nad piłką. (10 mins)

4. Step overs

a) step over. Nad piłką.

b) R, R, step across. P, P nad od zew.

c) R, sole, step over and step across. P, podeszwa, nad i nad od zew.

d) step over R, step across L. Nad piłką P, nad piłką od zew L.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving. Podania i przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving. Podania i przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving. Podania i przyjęcia.

Passing and receiving. Podania i przyjęcia. (10 mins)

5. Passing and receiving. Podania i przyjęcia.

a) wew-wew.

b) zew-wew.

c) P-L


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obieg.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obieg.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Obieg.

Obieg. (10 mins)

6. Obieg.

Zawodnik A podaje piłkę do Zawodnika B. Zawodnik A przeprowadza piłkę po skosie do przodu. Żeby uniknąć tego, że dwóch Zawodników jest blisko siebie na tej samej stronie, Zawodnik B biegnie za plecami Partnera z piłką i dostaje w odpowiednim tempie podanie, po czym przeprowadza piłkę przez linię końcową. Z powrotem robią to samo. Można zamiast podania dodać taki element, że Zawodnik który przeprowadza piłkę markuje podanie i sam przeprowadza piłkę przez linię końcową. Dodać również można pachołek, który stoi w miejscu, gdzie powinien stać Obrońca.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button