Hockey Session (Under 18s): Analyseren van technische vaardigheid (drijven deel 1)

Club Logo

Edu-Club: KNHB Academie

Hinke Tettero, Adult Member

Profile Summary

Hinke Tettero
Name: Hinke Tettero
City: Minnertsga
Country: Netherlands
Rank: Elite – 2 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey

Description

MHCL MA2


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1

Screen 1 (10 mins)

Organisatie: (1) Speler A start met drijven om de pionnetjes. (2) Vervolgens passt speler A met de push speler B aan die komt inlopen. (3) Speler B flats de bal naar speler C die ook komt inlopen. (4) Speler C drijft links of rechtsom de bandenrij en schiet/slaat de bal vervolgens op het doel, eigen keuze forehand of backhand.

Accenten: (1) Basisgreep toepassen en drijven met de bal voor je lichaam. Bij de bocht naar rechts bal kort menemen met puntje van de stick. Versnellen met de bal nadat je pion voorbij bent. (2) Korte push in de forehand speler B die zich aanbied met de stick wijzend naar waar deze de bal wil hebben (speler A moet hier vision toepassen) (3) Klein stukje oplopen met de bal en harde flats naar speler C die komt inlopen (Speler B moet vision toepassen voor de pass) (4) Speler C versneld met de bal en drijft kort langs de banden. eenmaal de banden gepasseerd bal voor je uit duwen en direct schot op doel.

Differentiatie: Zie screen 2


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2

Screen 2 (10 mins)

Organisatie:(1) Speler A start met drijven om de pionnetjes. (2) Vervolgens passt speler A met de push speler B aan die komt inlopen. (3) Speler B flats de bal naar speler C die ook komt inlopen. (4) Speler C drijft door het vierkant waarbij deze speler D passeert. (5) Vervolgens rond deze af met schot/slag op doel.

Pakt Speler D de bal af dan probeert deze het vierkant uit te drijven. (Na 3 keer succesvol de bal uit het vierkant gedreven te hebben wisselen van verdediger) Speler C heeft 1 kans om de bal te heroveren en alsnog de oefening af te maken. (4) Bij een overtreding of een actie die langer dan 10/20 seconden duurt, dan stopt oefening.

Accenten: Zelfde als screen 1 op stap 4 na. Bij stap 4 houd speler C de bal aan de stick. Te gebruiken schijnbewegingen; trappetje of enkel wegtrekken uit lijn met schijn

Differentiatie: Speler B komt na stap 3 inlopen voor de tip in.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shoot
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button