Football/Soccer Session (Moderate): 16.10.17 (Start Time: 2016-10-17 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3.

Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3. (40 mins)

1. Matys

2. Rondo 4v4+3. Dziadek 4v4+3 (15')

25x25m. 3x3'+1'

Change middle team every 3'. 10 passes=1 point. The team in the middle has to play out of square to get a point. Zmieniamy Drużynę w środku co 3'. 10 podań=1 punkt. Drużyna w środku musi wyjść z piłką pod kontrolą z kwadratu, żeby zdobyć punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 5+2v1+2+4. Jedność w ataku 5+2v1+2+4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 5+2v1+2+4. Jedność w ataku 5+2v1+2+4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Offensive unity 5+2v1+2+4. Jedność w ataku 5+2v1+2+4.

Offensive unity 5+2v1+2+4. Jedność w ataku 5+2v1+2+4. (50 mins)

3. Offensive unity 5+2v1+2+4. Jedność w ataku 5+2v1+2+4 (20')

2x8+2'

- Long ball into one of the Strikers. Długa piłka do Napastników.

- The two closest Blues stay on the halfway line for the 1st phase. Dwóch niebieskich zostaje na połowie w I fazie.

- Two Reds (CB/CM/RLB) and the two Blues behind the Reds goal try and win the 2nd ball. The two Reds not interested in the 2nd ball quickly mark the two Blues. Dwóch Czerwonych (ŚO/ŚP/PLO) i dwójka Niebieskich przed bramką łapią spady. Dwójka Czerwonych, którzy nie są odpowiedzialni za spady łapia dwójkę Niebieskich na połowie.

- Last two Blues behind their own goal come into play when the defending Blues make a pass and it becomes 7v7. Ostatnia pata Niebieskich za swoją bramką wchodzi do gry, kiedy Niebiescy na boisku wymienią podanie i gramy wtedy 7v7.

4. Game. Gra (30')

2x12'+2'

Pressing:

- Player with the ball has his head down. Zawodnik z piłką ma głowę w dół.

- Defensive overload. Przewagę liczebną wokół piłki.

- 1v1's in the offensive 3rd. Sytuacje 1v1 w ofensywnej strefie.

- Throw ins. Auty.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button