Football/Soccer Session (Moderate): 16.09.12 U14 (Start Time: 2016-09-12 15:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (15 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Reds lead one way, Blues the other. Czerwoni prowadzą w jedną stronę, Niebiescy z powrotem.

b) Run-back-run-turn. Bieg-tył-bieg-zwrot.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint. (5 mins)

c) Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

Three 15m squares next to each other. A cone is placed 15m away. The Players are numbered one to five, but they pass the ball randomly between each other. The coach calls a number and the Player sprints to the cone then back to his grid. All the variations in exercise one can be used. Trzy kwadraty 15m obok siebie. Pachołki ustawiony 15m za tymi polami. Trener woła numer i Ci Zawodnicy obiegają pachołek ustawiony za polem i wracają do pola. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- backwards to the cone. Tyłem do pachołka,

- sideways. Bokiem,

- carioca. Przeplatanka,

- cut back two steps at the cone. Tyłem dwa kroki przy pachołku, nawrót i powrót,

- jump over cone. Skok nad pachołkiem,

- complete a full turn on the way to the cone. Pełny obrót w drodze do pachołka,

- call out two numbers who race to the cone. Dwa numery ścigają się do pachołka.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja.

Reactive gear. Biegi- reakcja. (15 mins)

2. Reactive gear backwards. Biegi- reakcja tyłem (10')

2x10''

1- przodem, 2- tyłem

3. Everyone is it. Każdy goni (5')

4. Rondo Press. Dziadek Press (15')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3.

Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w 16 5v3. (50 mins)

4. Postion in the effective finishing zone 5v3. Ustawienie się w "16" 5v3 (20')

Show the Wingers where to play the ball when under pressure and what to do when they have a lot of space. Show defenders where to stand in the box. Pokazać Skrzydłowym, gdzie wrzucić piłkę jak nie mają czasu i jak mają się zachować jak mają czas i miejsce. Pokazać Obrońcom ustawienie w "16".

5. Set peices. SFG (20')

a) corner. Rożny (słup, wyblok)

b) free kick. Rzuty wolne (na Erwina, normalny)


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button