Football/Soccer Session (Moderate): 01.27.14 Working on banks of 4 in defence. Współpraca 4 w grze obronnej. (Start Time: 2014-01-27 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination. Koordynacja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination. Koordynacja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Coordination. Koordynacja.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Getting ready for the session.
Technical
Psychological
Technical
Social

Coordination. Koordynacja. (15 mins)

5 x 5'Z, 1'N

1. It's our 1st pre season training so after a run we do a coordination drill. It 3 x 6 reps with a short run (50-60%) at the end of the drill. 1' rest in between sets - (8').

a) 1 foot in each square

b) 2 feet in each

c) Shuffle: 2 in centre, 1 outside, 2 in centre, 1 outside ect.

2. 6 x 60y at 60% and 1' rest - (7').

1. To nasz pierwszy wspólny trening w okresie przygotowawczym, więc po biegu czas na koordynację. 3 x 6 powtórzeń z lekkim startem (50-60%). 1' odpoczynku pomiędzy seriami - (8').

a) pojedynczy

b) podwojny

c) na 3, czyli 2 stopy w środku, 1 na zewnątrz).

2. 6 x 60y na 60% i 1' odpoczynku pomiędzy powtórzeniami - (7').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.

Learning Objectives

Technical
Technical
Working in banks of 4. Współpraca w 4.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Working in banks of 4. Współpraca w 4. (15 mins)

3. The objective of the drill is for the team in attack to play out to the players on the outside of the pitch. Passes only knee height. If the blues regain possession the reds are the defenders.

We start by stopping play after each pass to explain the exact possitioning we want. Then we go to 3 touch obligatorily. We finish with free play. Each "4" in the middle works for 1-2 minutes. Work to rest ratio 1:1.

The defender closest to the player in possession closes down the ball. The rest of the 4 narrows down and reduces the space behind them to prevent the passer splitting them. (15').

3. Celem tej gry jest zagranie piłki do zawodników stojących na zewnątrz. Podania tylko na wysokości kolana. Jeśli niebiescy odzyskają piłkę, stają się napastnikami, a czerwoni bronią.

Zaczynamy zatrzymując grę po każdym zagraniu piłki, żeby wytłumaczyć jakie ustawienie "4" oczekujemy. Przechodzimy póżniej na obowiązkowe 3 kontakty. Ostatnia gra jest dowolna i każda "4" pracuje 1-2 minuty w środku. Stosunek pracy i odpoczynku wynosi 1:1.

Najbliższy obrońca pressuje Zawodnika z piłką. Pozostali zawężają, żeby zmniejszyć pole za placami, żeby uniknąć zagranie prostopadłej piłki. (15').


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Working in banks of 4. Współpraca w 4.

Learning Objectives

Technical
Technical
Working in banks of 4. Współpraca w 4.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Working in banks of 4. Współpraca w 4. (5 mins)

When the player passes the ball to another red the defender opposite closes him down. The rest of the blues slightly retreat to reduce the space behind them.

Kiedy zawodnik podaje piłkę na bok, obrońca na przeciwko wyskakuje, a reszta zawęża.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo. Dziadek (10 mins)

4. Rondo 6v2 - (10')

a) 2 touch - 3'

b) 3 touch compulsory - 3'

c) free play - 4'

4. Dziadek 6v2 - (10')

a) 2 kontakty - 3'

b) 3 kontakty obowiązkowe - 3'

c) dowolnie - 4'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze.

7 v 7 game + GK. Gra 7v7 + bramkarze. (40 mins)

5. 7v7 game + GK. 4 x 5' + 1' rest - (24').

We only have a small artificial pitch to train on in winter (60x30m), so we played a 7v7 trying to mirror out the principles set in the tactical part of the session. The pitch was split into 3 zones. Offsides in the last third.

a) If playing out form the back we had to play through all the thirds of the pitch. An emphasis set on pressing - 5'

b) to score a goal everyone had to be in the attacking 2/3 of the pitch. An emphasis on squeezing - 5'

c) free play with no offsides so an emphasis on setting up a deep bank of 3 and 4 or 4 and 3 - 10'.

6. Core training and bodyweight excersizes. 2 x 20'' each as a cirquit. (5')

plank, squat, press up, seat, side plank, lunges, diamond press up and side plank.

7. Cool down (10')

5. Gra 7v7 + bramarze. 4 x 5' + 1' odpoczynku. (24').

Mamy do dyspozycji boisko orlik, więc zakończylismy grą 7v7,ale próbowaliśmy dostosować zasady, które ćwiczyliśmy w grze tatycznej. Boisko dzielimy na 3 strefy. Gra na spalone w ostatniej 1/3 boiska.

a) Jeśli graliśmy od tyłu to trzeba było przeprowadzić piłkę przez każdą strefę. Nakład na pressing - 5'

b) bramkę można strzelić, jeśli nie ma nikogo z naszej druzyny w ostatniej strefie boiska. Nakład na zawężaniu pola gry - 5'

c) dowolna gra, bez spalonych. Nakład na ustawieniu się głęboko i bronieniu się korzystając z zasad nauczonych w zasadniczej części treningu - 10'

6. Izometria i siła. 2 x 20'' (5').

deska, przysiady, pompki, krzesło, deska bokiem, wykroki, pompki diamentowe i deska bokiem.

7. Rozbieganie i rozciąganie. (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button