Football/Soccer Session (Moderate): 16.07.09 (Start Time: 2016-07-09 13:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16

Occupy by anticipation the priveleged finishing zones. Zajmowanie właściwych miejsc w 16 (50 mins)

1. Match warm up. Rozgrzewka meczowa (20')

2. Baza

a) Show how to set up. Pokazać ustawienie

b) Occupy by anticipation the priveleged finishing zones 6v7. Zajmowanie właściwych miejsc w "16" 6v7

c) Whole team defends the cross. Show the three players defending wide (CM, LB and LW or CB, LB and LW) that once the cross goes in they must look for the 2nd ball. Cały Zespół broni wrzutkę. Pokazać trzeba trzem Zawodnikom z boku (ŚP, LO i LS lub ŚO, LO i LS), że jak już dojdzie do wrzutki są odpowiedzialni za drugą piłkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing direct. Długa piłka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing direct. Długa piłka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing direct. Długa piłka.

Playing direct. Długa piłka. (60 mins)

During b) the Attackers train the direct ball. The 1st couple are to the CF, then the next ones to the RLW. If it's on his head the CF and other Winger run close if it's over his head and he can cross the run into the penalty box. Podczas b) Napastnicy ćwiczą długą piłkę. Pierwsze kilka piłek na N. Kolejne idą na Skrzydłowych. Jeśli dostają na głowę N i drugi Skrzydłowy idą w kierunku piłki, jesli dostaje piłkę na dobieg a nie na głowę pozostała dwójka idzie na wrzutkę.

3. Game. Gra 11v11 (55')

2x25'+5'odpoczynku


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button