Football/Soccer Session (Moderate): 19.07.19 (Start Time: 2019-07-19 16:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2. Dziadek 4v2. Create Video:

Rondo 4v2. Dziadek 4v2. (30 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. PF (10')

a) Lat 6x

b) 2S/1B/3F 4x

c) 2S/1F/3F 4x

3. Formation training. Trening formacjami (20')

a) Playing out from the back I phase. Wyprowadzenie I faza

(I- Tomek, Kosik, Gała, Czyżyk; II- Lewy, Pałi, Świst, Erwin lub Kuba)

- Rondo 4v2. Dziadek 4v2

Rondos are a positional based with an overload of Players. We aren't encouraging just to keep possession. We want to educate Players on positions to take up in order to penetrate the opposition and advance up the pitch. We need to understand when to penetrate and when to keep possession. With 2 Defenders we try and educate Players to recognise the positions which create the best passing lines.

Dziadki uczą nas, w jaki sposób wykorzystać przewagę w ataku. Nie namawiamy do bez sensowneho utzymywania się przy piłce bez celu. Kształcimy Zawodników, żeby poznali, jak ustawić się, żeby spenetrować Przeciwników i zdobywać pole. Musimy zrozumieć, kiedy utrzymujemy się przy piłce, a kiedy penetrujemy. W dziadkach z 2 Obrońcami uczymy Zawodników rozpoznawać, jakie pozycje na boisku znaleźć, żeby stowrzyć linie do podania.

1- Doesn't penetrate as it is played in front of the Defenders. This pass if made, when it should be will unbalance the Defenders changing the angle creating gaps and opportunities to penetrate. In Spain it;s called "La Pausa" which means "The Pause" where Players wait for the right moment to penetrate.

Podanie to nie penetruje, ponieważ podanie następuje przed Obrońcami. Jeśli podanie wykonujemy we właściwym momencie i tempie może wytrącić z równowagi i stwarza luki i możliwości, żeby spenetrować linię. W Hiszpanii nazywamy takie podanie "La Pausa", czyli po prostu "Pauza", gdzie Zawodnicy czekają na właściwy moment do penetracji.

2- Around the Defence, but w/o penetrating. This moves the ball up the field and attemps to secure possession in the advanced areas to then look for opportunities and moments to penetrate.

Wokół Obrony, ale bez penetracji. Z piłką zdobywamy pole i wyżej szukamy możliwości i momenty do penetracji.

3- The penetrative pass. We learn when to pass so the timing and how Players should support the ball and take up positions to receive from their teammates.

Podanie penetrujące. Uczymy się, kiedy wykonać takie podanie, więc timing, jak również, w jaki sposób Zawodnicy powinni wesprzeć Zawodnika z piłką ustawiając się, tak żeby otrzymać piłkę.

* So this week we will try and develop an understanding on when to pass and how to move and recieve in appropriate areas.

Więc w tym tygodniu próbujemy rozwijać wiedzę na temat, kiedy podać piłkę i jak się ustawić, żeby we właściwym miejscu przyjąć piłkę.

- 4v3

30x25m

* Can always play back to the GK. Zawsze można przez Br zagrać.

* Get past end line with the ball. Przeprowadzić piłkę przez linię końcową.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku. Create Video:

2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku. (10 mins)

b) 2nd and 3rd phase of attack. II/III Faza ataku

Our 2nd and 3rd phases depend on who brings the ball into that phase. Nasza II i III faza ataku zależy od tego, kto wprowadza piłkę w tę fazę:

-> If it's the CB or DM, then the CM goes wide and the SC closest makes a move. Jeśli ŚO lub DP, to ŚP idzie na bok i ruch do piłki robi N bliższy.

-> If it's the CM, then the SC furthest away makes a move. Jeśli ŚP, to dalszy N robi ruch.

* Timing. TEMPO; * Body position (do we want a pass into feet or go long?). USTAWIENIE CIAŁA (na krótko, na długo); * Open passing lanes. USTAWIENIE W SENSIE SZUKANIA OTWARTYCH LIN PODAŃ.

(Dorszu, Kewcio, Przybysz, Szymon, Kubiak, Lewy lub Marek plus Mular; Kuba lub Erwin, Pała, Buła, Berbi, Krachu, Dawid)

Option number 1, always a cross and occupy zones in the 18 yard box. Opcja nr 1 zawsze do wrzutki i ustawienie w "16" przypomnieć.

Option number 2, always SC goes 1v1. Opcja nr 2 zawsze N sam na sam.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. Create Video:

Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6. (10 mins)

4. Formation training. Trening formacjami (20')

a) Playing out from the back 6v4/5/6. Wyprowadzenie piłki 6v4/5/6

(I Tomek, Kosik, Gała, Czyżyk, Przybysz, Lewy lub Marek; II Buła, Lewy, Pałi, Berbeć, Świst, Erwin lub Kuba).

6v4 (3-1)

6v5 (3-2)

6v6 (3-3 lub 4-2)


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting in 4's. Strzelba w 4. Create Video:

Shooting in 4's. Strzelba w 4. (10 mins)

b) Shooting in 4's. Strzelba w "4" (20')

(I Dorsz, Kewcio, Szymon, Kubiak; II Erwin, Pała, Krachu, Dawid)

1- Play into CM, who can play the other attacker in 1st time or just slowly dribble the ball to the box and cross. Podanie do ŚP, kto może bez przyjęcia zagrać do drugiego lub wolno przeprowadzic

2- Play into 2nd CM, who can play the ball out wide to the CM or to one of the SC. Podanie do drugiego ŚP, kto może zagrać piłkę do ŚP na bok lub do któregoś N.

3- Straight to the SC. Prosto do N


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy. Create Video:

Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy. (10 mins)

5. Formation training. Trening formacjami (20')

a) Long ball from the 1st phase. Długie podanie z pierwszej fazy.

(Pałi, Lewy, Czyżyk, Tomek, Kosik oraz Buła, Berbeć, Dawid, Łukasz, Jajo, Kubiak, Dorszu)

Look for the right timing and learn what kind of ball we get from which Defender. Tempo wejścia i uczymy się, na jakie piłki można liczyć od każdego Zawodnika (mocne, lekkie, wysokie itd.).

One pass to the SC to finish, then a pass to the FB to cross. Jedno podanie do N, żeby wykończył akcję, potem podanie do BO, żeby wrzucił piłkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back, through the middle 6v4 (CB and M). Wyprowadzenie piłki środkiem 6v4 (ŚO i

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back, through the middle 6v4 (CB and M). Wyprowadzenie piłki środkiem 6v4 (ŚO i
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back, through the middle 6v4 (CB and M). Wyprowadzenie piłki środkiem 6v4 (ŚO i Create Video:

Playing out from the back, through the middle 6v4 (CB and M). Wyprowadzenie piłki środkiem 6v4 (ŚO i (10 mins)

b) Playing out from the back, through the middle 6v4 (CB and M). Wyprowadzenie piłki środkiem 6v4 (ŚO i P)

- 2p for getting out through the end line. Za wyjście przez linię końcową 2 punkty.

- 1p for 6 passes. Za 6 podań 1 punkt.

- 1p if the Blues win the ball and pass to either goal. Za odbiór piłki i podanie do któreś bramki Niebiescy 1 punkt.

- 1p if the Reds win the ball, after loosing it. 1 punkt, jeśli Czerwoni odzyskają piłkę pod stracie.

- The Reds can always pass the ball into one of the goals if under pressure. If they miss 1p for Blues. Czerwoni w każdej chwili mogą podać piłkę do małej bramki, jeśli nie trafią to Niebiescy 1 punkt.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button