Football/Soccer Session (Moderate): 18.09.03 U14 (Start Time: 2018-09-03 15:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2.

Learning Objectives

Technical Tactical
If we loose the ball, try and win it back ASAP. Jeśli tracimy piłkę jak najszybciej odzyskujemy.

Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2. (20 mins)

1. MARC 11+ (20')

- Tic tac toe

2. Rondo 4v2+2. Dziadek 4v2+2 (10')

When Blues win ball 1 pass between each other and play into the other zone to make it a 4Bv2R. Niebiescy po odbiorze podają między sobą i zagrywają do drugiego pola i wtedy 4Nv2C.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Get out of the zone in which the ball was won 6v4. Wyjście ze strefy odbioru 6v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Get out of the zone in which the ball was won 6v4. Wyjście ze strefy odbioru 6v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Get out of the zone in which the ball was won 6v4. Wyjście ze strefy odbioru 6v4.

Get out of the zone in which the ball was won 6v4. Wyjście ze strefy odbioru 6v4. (10 mins)

3. Get out of the zone in which the ball was won 6v4. Wyjście ze strefy odbioru 6v4 (10')

3x2'/1'

- When the Blues win the ball, they try and get out of the area. Niebiescy po odebraniu piłki próbują wyjść z pola.

- Reds only defend in area. Czerwoni tylko bronią w polu.

f) Agility. Zwinność 5'

- Line scissors Lat 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+3.

3v3+3. (30 mins)

4. 3v3+3 (15')

30x20m

- Each goal is 2 points. Każda bramka 2p

- Every 5 passes one Player into the pitch. Po każdych 5 podaniach, jeden z bocznych wchodzi na boisko.

- For every outside Player on the pitch, when a goal is scored 1 more point. Za każdego Zawodnika bocznego na boisku, przy strzeleniu bramki 1 dodatkowy punkt.

5. 5v5+2 (15')

For every pass in the Opponents half 1 more point if a goal is scored. Za każde podanie na połowie Przeciwnika 1 więcej punkt, jeśli z akcji padnie bramka.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button