Football/Soccer Session (Moderate): 19.07.08 (Start Time: 2019-07-08 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4 Create Video:

Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4 (100 mins)

1. MARC 11+ (20')

I poziom

2. PF (10')

Forward Stick-> Sprint przodem 10m, zatrzymanie się 2s i powrót na początek przodem 2x4

3. Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony 6v4 (35')

5x5'/2'

40x20y

- Teaching the players to quickly win the ball back. Nauka szybkiego odbioru po stracie piłki.

- Reds get 1 point for 10 consecutive passes or for passing into the Reds striker after makin at least 6 passes. If it's too easy don't count 1-2's. Czerwoni mają 1 pkt za 10 podań pod rząd lub za podanie do N Czerwonego po co najmniej 5 podaniach. Jeśli jest za łatwo, nie liczymy podań powrotnych.

- Reds to get 1p if they win the ball back after losing it and get out of the square. Czerwoni otrzymują 1 punkt, jeśli odzyskają piłkę po stracie i wyjdą z kwadratu.

- Blues get 1p have can score in either mini goal after winning the ball back and making 2 passes inside the square. Niebiescy otrzymują punkt, jeśli strzelą po przechwycie piłki i wymianie 2 podań.

4. Press (20')

Give Players time to figure a way out. Dać Zawodnikom czas, żeby sami wpadli na pomysł jak i kiedy zapressować?

5. Baza (15')

1st team V 2nd team. Zespół, który będzie grał 60min przeciwko Zespołowi, co będzie grał 30min.

Start attack from different places and situations (all Players don't have to be behind the ball. We can start from throw ins aswell). Remember that 3 Players go out wide to defend (FB, SC and CM). 4 and more Players if we're sure we can win the ball. Grę zaczynamy z innych miejsc i sytuacji (kiedy nie wszyscy są za linią piłki. Można też z autów itd.). Pamiętać należy, żeby nie więcej niż 3 Zawodników schodziło na bok (BO, N i ŚP). 4 lub więcej Zawodników, jak jesteśmy 100000% pewni, że odzyskamy piłkę.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button